Konstnärsduon EEEFFF arbetar med de känslomässiga effekter som följer med en ekonomisk regim, som drivs av beräknade kalkyler. Gruppen har en ständig dialog med fokus på science-fiction och vår nutida teknologiska miljö som närmar sig framtidens fantasifulla scenarion.

Samarbetsinitiativets poetiska intresse är själva klyftan, skärningen, mellan algoritmen som modell för en matematisk formel i den sociala fantasin och det absolut specifika genomförandet av algoritmer i sociala, politiska och ekonomiska strukturer. EEEFFF kartlägger Norrbottens tekniska miljö, särskilt i Boden- och Luleåområdet, för att exponera de krafter som skapar landskapet. Av vem, hur och under vilka omständigheter styrs olika dataflöden, och vem är det som har resurser att lagra data och att utvinna den?

Gruppen EEEFFF presenterar sitt forskningsbaserade projekt Traffic Loop från ett delvis digitalt landskap i Norrbotten, samtidigt som verket ställs i ett nytt globalt perspektiv, genom att Moskva och Minsk är inkluderade i dess banor. Arbetets fiktiva och fantasifullhet är baserad på en komplicerad timing och den omänskligt snabba hastigheten i en beräkningsprocess. Traffic Loop fokuserar på att störa internet på en infrastrukturell nivå och utmanar begrepp som centralisering och decentralisering. Hur kan abstrakta processer samtala med oss? Vad är abstraktionens innersta väsen och hur uppfattar vi den?

Målet är att snudda vid gränsen mellan det beräknande och det oberäkneliga, hur de effektiva effekterna påverkar oss genom att mutera och blandas med glädje, en egentligen helt otänkbar blandning, bara för att störa det som ligger till grund för en ineffektiv ekonomi där man inte kan finnas till utan att vara en användare.

Tekniskt sett är Traffic Loop information, som cirkulerar i en oändlig vidarebefordran genom en redan befintlig digital infrastruktur (kablar, servrar och datacenter). Enligt filosofen Ray Brassier är ”Du alltid i början och alltid i slutet”.
Traffic Loop är en visualiserad metakrets som visar hur infrastrukturella digitala processer fungerar rent schematiskt. Likt ett fruset ögonblick eller i motsats; fullkomligt flödande och i helhet obrukbar eftersom en oändlig loop i systemet är en fullkomlig mardröm för en administratör.

Den digitala infrastrukturen är inte beroende av platsen, Traffic Loop, berättar om en idébaserad tanke om ett anti-data-center (eller ett data-anti-center) som kulle kunna bryta den logik som dominerar innehav av information och dess ackumulering och projicering av själva ägandet, på en väldigt grundläggande hårdvarunivå. Konstnärernas försök är att bygga en parallell struktur till Internet och genom den lägga ett absurdum som får bli grunden för en helt meningslös idé sprungen ur perspektivet av en teknologisk diskurs. Infrastrukturen kan bara bli synlig när den är trasig och när den väl blir synlig är den inte längre relevant eftersom informationen som transporteras så småningom kommer fragmenteras ner i en stor faktakolloid. Datainformation som förflyttas genom datacentrens kablar, trasslar till det för hela världen.