Joar Nangos installation, Sami Shelters, består av fem handstickade ylletröjor i tio olika färgkulörer, åtföljda av stickmönster vilka delas ut som flygblad. Nangos bakgrund som arkitekt finns med i detta verk som en kritisk reflektion över möjlig och faktisk arkitektur. I synnerhet nomadisk arkitektur, nomadism i allmänhet, samt mer temporära föreställningar om rummet, är i fokus i Sami Shelters, inkluderande både traditionell samisk arkitektur och politiskt motstånd.

Sami Shelters omfattar det nomadiska på flera nivåer. Först genom den ursprungliga flyttbara samiska bostaden, lavvun, som här inkorporeras med ett annat bärbart och mobilt skydd: tröjan. Sedan genom att möta det nomadiska med transkulturella ingredienser; en traditionell norsk ylletröja, men som istället för de vanliga randiga och rutiga mönstren inkorporerar bilder av en lavvu. De lavvu som avbildas på tröjorna har dessutom inslag av ickesamisk arkitektur, existerande byggnader i norska Sapmi, inspirerade av lavvun, men gjorda permanenta, till och med i material som betong. Tröjorna själva fångar också upp flera referenser och influenser då de stickats av olika lokala hantverkare eller stickerskor, som verkar och lever nära de avbildade byggnaderna. Precis som i arkivprojektet Land and Language, en inventering av global hiphop med många inslag av urfolk, önskar Nango desarmera förenklade föreställningar om urfolks kulturer, och inte minst idén om att de är en antites till moderniteten.

Om konstnären
Joar Nango har samiska rötter, är konstnär och arkitekt med examen från NTNU i Norge. Han är en av grundarna av kollektivet FFB som arbetar med tillfällig arkitektur i stadsmiljöer. Nangos verk utforskar gränsen mellan arkitektur, design och bildkonst. Joar Nango tar upp frågor om inhemsk identitet, bland annat genom att undersöka de motsägelser som finns i modern arkitektur. Han har arbetat på temat ”The Modern Same Space” genom, bland annat, en egenutgiven serie, Same Huksendáidda: the Fanzine, designprojektet Samiska Skyddsrum och projektet Land & Language med mixtape/kläder. Hans projekt har tagit honom till olika platser i Sápmi där han genomfört detaljerade studier av samisk arkitektur.

Nango har presenterat soloutställningar på Gallery SAW, Ottawa, Canada (2013); Norwegian Scuplture Biennial, Oslo (2013); Knipsu, Bergen, Norway (2012); SDG, Karasjok, Norway (2011) och Raum der Junge Kunste, Berlin, Germany (2010). Har arbete har också visats i samlingsutställningar, bland annat på The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo, Norway (2013); Abbaeys aux Dames, Caen, France (2013) och Storefront for Art and Architecture, New York, NY, USA (2012).