Om man blickar tillbaka på hennes centrala tidiga verk, som det inflytelserika videoverket Vertical Roll (1972) och hennes hyllade performance Organic Honey’s Visual Telepathy (1972), så har Joan Jonas (USA, född 1936) varit och förblivit en av de främsta utövarna av video- och performancekonst. Som en av de mest innovativa, visionära och meningsfulla konstnärer av en fantastisk generation som trädde fram i slutet av 1960- och början på 1970-talet, så har Joan Jonas också varit banbrytande i den konstform som sammansmälter video, live performance, skulptur, teckning och musik och som ofta utgått från en specifik text, eller snarare Jonas meditation över den texten.

Volcano Saga (1985-89) är inspirerat av Jonas besök och upplevelse av Island, som har bland de mest instabila och mäktiga naturkrafterna på jorden (vid ett tillfälle blåstes Jonas bil plötsligt av vägen av en kraftfull vind). Baserat på utdrag ur 1200-talets Laxdaela Saga (som många forskare tillskriver en kvinnlig författare, även om detta inte har kunnat bevisas) rekonstruerar detta verk ett spänt möte mellan Gudrun, en legendarisk isländsk hjältinna och hennes kusin Gestur, en hövding och siare. Detta möte mellan kusiner är hypnotiserande och erotiskt laddat och det sker mot bakgrund av videobilder och fotografier av det samtida Island; med lavaflak, klippiga berg, lavafält, torvhus och ångande vatten. Allt sammanflätas; nuet och det avlägsna förflutna, uråldriga resor på Island och Jonas egna resa till landet.

Jonas två videoverk i Elemental, vilka deltog på hennes lovprisade installation i Dokumenta 13 (2012) i Kassel, Tyskland, utgör ett fortsatt engagemang i det isländska. De inspireras delvis av den isländska författaren och nobelpristagaren Halldór Laxness böcker. Inspelat i norra Norge, genom fastnaglande bilder av berg, stenformationer och himmel, frambesvärjs en färd ut till en plats som är både förebådande och förunderlig, slående och ruggig. Tillsammans med talade ord (varav vissa direktcitat från Laxness) och Jonas signaturuttryck med blandad rekvisita, är båda filmerna fängslande meditationer kring det nordliga.