”Konst handlar om materiella objekt” fastslog Lawrence Weiner i en intervju 1989, vilket är ett intressant påstående av en konstnär som alltsedan sent 1960-tal i huvudsak arbetat med språk och som är en frontfigur inom den konceptuella konsten. I Weiners fall representeras de materiella objekten av substantiv och rättframma beskrivningar utan förskönanden eller spår av subjektivitet (A WALL BUILT TO FACE THE LAND & THE WATER AT THE LEVEL OF THE SEA, 2009) och lika rättframma handlingar (ONE QUART EXTERIOR GREEN INDUSTRIAL ENAMEL THROWN ON A BRICK WALL, 1968). Att använda språket som ersättningsmedel för faktiska objekt, fysiska material och psykiska procedurer gör Weiners arbeten radikalt förutsättningslösa medan de håller sig till empiriska fakta. Det är exempelvis troligt att varje alert betraktare kommer att skapa en egen mental bild av Weiners två verk i Elemental, den ena som har att göra med ”ICELAND SPAR” (en transparant blandning av kalkspat) och den andra med fallande ”MAGMA” (smält sten som blir till lava i vulkaniska utbrott och ett grundläggande karaktäristikum för Island). Med sina sparsamma och samtidigt livfulla färger och på sättet som dess konstituerande ord i versaler placeras på väggen, är Weiners verk vackra att se på och etablerar ett uppfriskande och starkt övertygande förhållande mellan idéer och ord.

Med början i sitt koncisa, provocerande och ofta upprepade manifest om konstverks beskaffenhet, äganderätt till dem och metoder för deras genomförande (1.THE ARTIST MAY CONSTRUCT THE WORK 2. THE WORK MAY BE FABRICATED 3. THE WORK NEED NOT BE BUILT) har Weiner utforskat en myriad sätt att framföra sin konst. Väggverk med olika material såsom vinylbokstäver och färg samexisterar med affischer, böcker, teckningar, filmer, schabloner på byggnadsfasader och många andra metoder. Medan han sedan länge varit erkänd som en pionjär inom den konceptuella konsten så har hans arbeten också en uppenbar och otroligt förutseende visualitet. Weiners grafiska presentation av ord började på 1960-talet och har fortsatt till idag – de har föregripit och förmodligen influerat vår samtida orientering mot ord och texter på det hela taget, däribland vår reklam, formgivning av magasin, datorskärmsmiljö och designen av hemsidor. Weiner har ställt ut sin konst i hela världen, även på Island. Hans två verk i Elemental handlar om Islands speciella natur och dess karaktäristiska beståndsdelar, såsom magma och färger som bildar “ON THE SURFACE OF THE EARTH”.