Maria Friberg är en framstående fotograf och videokonstnär vars konst har visats i många utställningar i Sverige och internationellt. Hon är särskilt känd för sina fotografier av män – verk i vilka hon utreder och transformerar vad maskulinitet innebär – men hon utforskar även ofta vår komplexa relation till naturen och landskapet. Fribergs färgfoton är levande, frodiga och helt enkelt underbara, men samtidigt störande och kallsinnigt provocerande. Verken omkullkastar århundraden av vad som ofta kallats ”den manliga blicken” (mäns blick på kvinnor). Fribergs kvinnliga blick fångar välklädda män, i exempelvis kostym, i en oväntat sårbar och sensuell kontext. Ett av fotografierna från serien Still Lives (2003-2007) visar en man som ligger på sidan oförklarligt innästlad i högar av böcker, vilket samtidigt verkar både skyddande och hotfullt. Ett annat visar en man i vit kostym och svarta byxor liggandes på rygg ovanpå en hög av ihoppressade bilar, en perfekt symbol för omkullkastad makt. Båda verken bryter ned koder av maskulin auktoritet, medan de fungerar som gripande och medryckande visuella krafter. 1992 spenderade Friberg större delen av ett år som student på Islands konstakademi i Reykjavik och under denna tid gjorde Island, beskriver hon själv, ett” starkt intryck, visuellt och känslomässigt”. Många av hennes påföljande verk har placerat hennes undersökning av genus i relation till en natur som samtidigt är storslagen och olycksbådande, exempelvis i fotografierna Alongside Us (2007), i vilka män i vita kostymer ligger, som vilande djur, högt upp på trädgrenar.

I Elemental, ställer Friberg ut tre fotografier från hennes utsökta The Painting Series (2011) i vilka hon, underifrån, har fotograferat människor liggande på en glasskiva täckt av vatten och bläck. Det flytande färgstarka bläcket ser ut som våt målarfärg och verken är i sanning måleriska (Friberg har en bakgrund i måleriet), med rörelser och gester, till exempel abstrakta virvlar och fläckar, som skapar blåa, orangea, bruna och röda former. I sitt arbete med grundläggande element – kroppar, färgat bläck, vatten, ljus och glas – skapade Friberg slående fotografier som samtidigt framstår som biologiska, med antydningar om kroppens insida, och kosmiska, syftandes på nebulosa och galaxer.