Ragna Róbertsdóttir gör inte konstverk om det isländska landskapet, hon tar bokstavligen in landskapet, såsom lava – ett grundläggande element i hennes vulkaniska hemland – direkt in i sina verk. Många av Róbertsdóttirs välkända väggverk, däribland ett av de två som hon deltar med i Elemental, är tillverkade av lavabitar som hon samlar vid isländska vulkaner. Dessa verk är virvlande och pulserande, men ändå slumrande och meditativa. När hon tillverkar dem, grundar Róbertsdóttir först en del av väggen med lim, sedan kastar hon snabbt lavabitarna mot väggen och det mesta fastnar; senare bearbetar hon noggrant och minutiöst ut den slutgiltiga strukturen genom att antingen fästa mer lava och småsten eller genom att skrapa bort delar av den. Tittar man på hennes lavaväggverk från sidorna verkar det närapå monokromt, men samtidigt framstår det också som enorma lavastycken sett på långt håll. Flyttar man sig mot mitten så öppnar verket upp sig, lossnar, blir mer aktivt, ständigt skiftande. Virvlar och mönster uppstår, förändring och planering, kaos och ordning. Där finns ljusa och mörka rytmer, mättnad och tomhet, förveckling och klarhet – allt förunderligt nog med en teknik som är så basal – några oförfalskade stenar på väggen, i all sin ojämna ytstruktur och jordliga närvaro. Dessa verk är även tecken för platser: de stora vulkanerna Hekla – som tidigare ansågs vara platsen där de olycksaliga nedsteg till Helvetet – och Katla, båda viktiga i Islands historia, medvetande, myt, litteratur och konst. De är även uttryck för Island och hemkänsla, så när Róbertsdóttir reser till utställningar för att installera sina verk, placerar hon bokstavligen spår av Island på fjärran platser.

Róbertsdóttir använder också andra material till sina väggarbeten, exempelvis krossat glas, för att göra abstrakta versioner av glaciärer, snäckskal och jord. I Elemental är hennes andra verk tillverkat av röd, isländsk jord. Genom att använda de enklaste medel, gör Róbertsdóttir underbara verk som visar på en komplex växelverkan mellan jaget, geologin, landskapet och det väldiga inflytande som landskapet kan ha på kulturen, exempelvis på Island.