Allt sedan mitten av 1970-talet, har Roman Signer ägnat sig åt radikala och idiosynkratiska variationer på skulpturer i sig. Han använder allsköns material för att tillverka fixerade eller permanenta skulpturer, några även som bevis för en katharsisk process eller händelse, men mest känd är Signer för sina övergående skulpturer-som-händelser, vilka sker för att sen försvinna och endast möta publiken som fotografisk- eller videodokumentation. Dessa temporära skulpturer, som ibland endast består i några sekunder, drar nytta av obeständighet, överraskning och krutdurkar utlöst av kris, katharsis eller både och. Flera verk blandar kvasivetenskaplig research (dock utförd i medvetet hemmagjord anda) med busig humor. På detta sätt påvisar de en förunderlig förmåga att inlemma grundläggande och till och med världsformande krafter, såsom hastighet, tid, friktion, tyngdkraft, rörelseenergi, explosioner, erosion och vattenflöden och de kan också vara synnerligen gripande; med sina säregna kombinationer av klumpighet och elegans, klaustrofobisk begränsning och exstatisk upprymdhet. Dessutom är Signer själv är en fundamental del av sina verk, hans lätt skrynkliga yttre, uttryckslösa uppsyn och behärskade rörelser är en viktig del av hans estetik. Likt en outgrundlig Envar har han gjort sina märkliga saker på ensliga platser, vanligtvis utomhus, exempelvis på landsbygden i Appenzellregionen i Schweiz, på en snötäckt åker i Polen eller på otillgängliga platser på Island.

Roman Signer har besökt Island i åratal, samstämd som han är med detta avlägsna, vulkaniska land i Nordatlanten och han har gjort många temporära skulpturer-som-händelser ute i det isländska landskapet. Tre av dessa verk är med i Elemental, exempelvis Zwei Schirme (Two Umbrellas) 2009, i vilka konstnären uppsökte en öde plats på Island på en regnig och ytterst blåsig dag. Där knöt han ihop två paraplyer, öppnade och släppte ut dem och det hela filmades på video. Fångade i vinden stiger paraplyerna, gör krumsprång i luften, dansar, snubblar och skuttar runt i landskapet tills de slutligen kollapsar. Efter att länge ha varit en ”konstnärens konstnär”, verksam långt från rampljuset, har Signer under de senaste 15 åren framträtt som en av de stora av sin tid.