Elias arbetar intuitivt, undersökande och långsamt. I hans arbeten är personliga känslor och upplevelser centrala och han ställer frågor som rör människans identitet och mer specifikt maskuliniteten. Hur och varför definieras maskuliniteten som den gör? Hur stort är självbestämmandet över våra egna jag i formandet av våra personligheter och den egna identiteten? Vilka val gör människan och varför? Den egna kroppen är ofta Elias fysiska utgångspunkt i konstnärskapet – som inspiration och som material. “Det första omvärlden möter är min kropp, min persona. Det är utifrån den jag mäts och bedöms” konstaterar han. Elias menar att kroppen stundtals kan upplevas som ett fängelse eftersom den definierar oss för andra utan vår egen påverkan. Vem du är bestäms många gånger av andras inställning till dig, inte hur du förhåller dig till dem.

Med hjälp av olika tekniker som performance och fotografi utsätter Elias människor för mannens och människans mångsidighet, för det vi inte är vana vid att uppleva, som den omanliga mannen; den som står utanför de vedertagna benämningarna. I sina arbeten påtalar han att vi kan något mer, att vi kan vara någonting annat än det omvärlden har sagt till oss att vara. Det är en fråga om självbestämmande, tillåtelse och frihet i en ständig rörelse.

I Gender Heart ställer Elias ut två verk. Utanför Havremagasinet återfinns en träskulptur som har formen av en reklamskylt. Den bär texten “MÄN ASSÅ”. Den handlar om det talspråkiga, om hur lättvindigt det är att kategorisera mannen utifrån sitt kön, baserat på ett beteende som vi benämner manligt. I Havremagasinets källarplan möts besökaren av en träskulptur, men det är inte det materiella som är konsten i verket, utan handlingen: det att besökarna själva kan bygga vidare på skulpturen. Den har en förlaga i form av ett fotografi av Elias egen kropp, och under utställningens gång bygger han och besökarna vidare på skulpturen och kommer tillsammans överens om hur den i detalj ska utformas.

För Elias är det viktigt att som konstnär föra fram sina politiska ställningstaganden för att försöka påverka samhället – även om det kan vara svårt att veta hur det bäst ska göras. Hur precis man kan och bör vara beror bland annat på frågeställningen, vilken konstnär, situation och arbetsmetod. Och eftersom världen ständigt är stadd i förändring antar han att politisk konst kommer att se annorlunda ut i framtiden, och arenan och spelreglerna likaväl. Dock tror han på att arbeta tålmodigt och långsamt – så kan en varaktig förändring komma till stånd.

www.eliasbjorn.com