Jill Peters är fotograf och hennes arbeten är ofta projekt som sträcker sig över lång tid. I sin konstnärliga praktik behandlar hon frågor kring mänsklig identitet; just nu är hennes fokus på hur genus förhåller sig till kultur och tradition.

Hennes fotografier i Gender Heart är tagna mellan 2009 – 2014 och ingår i en pågående fotografiserie kallad Sworn Virgins of Albania (Albaniens edsvurna jungfrur). Dessa kvinnor, som i Albanien kallas för burnesha, har av sociokulturella skäl svurit på att förbli jungfrur och leva som män. Jill har flera gånger återvänt till Albanien för att på nytt fotografera kvinnorna, och för att leta efter fler edsvurna jungfrur. I våra dagar håller den här traditionen på att dö ut, och Jills porträtterade kvinnor är några av de sista kvarvarande edsvurna jungfrurna.

Med intresse för ämnen som berör mångfalden i den mänskliga erfarenheten, utforskar Jill hur olika kulturer har erkänt och uppmärksammat könsvarianter i sitt samhälle. Hennes intresse har varit delvis fotografiskt, delvis antropologiskt, och ur detta har ett projekt som presenterar gråzoner inom genus uppstått. Kan en kvinna bli en man därför att hon utropar sig till det?

Slutar en pojke vara en pojke när han känner sig helt och hållet som en kvinna på insidan? Vår västerländska kultur har alltid lärt oss att det är antingen svart eller vitt: vi är antingen kvinnor eller män, antingen heterosexuella eller homosexuella. Men det vi inte vet om, eller inte vill kännas vid, är att runtom i världen har många kulturer genom historien accepterat; ja faktiskt upphöjt de som inte passar in i de strikta könsnormerna. Jills syfte är att starta ett samtal där våra invanda föreställningar om könsnormer utmanas genom att vi ser bortom vår egen kultursfär. Genom detta hoppas hon att vi kan få insikt i att vi alla lever inom samma spektrum av naturlig mänsklig variation, vare sig vi är stadigt rotade i det svart – vita eller i en gråzon någonstans däremellan.

www.jillpetersphotography.com