Lilibeth Cuenca Rasmussen arbetar främst med performance för att undersöka en mängd frågor som gäller genus, identitet, socio-kulturella relationer i olika sammanhang, frågor om tillhörighet och hemvist. I sina verk utforskar Lilibeth hur jaget är konstruerat genom att sätta fingret på de skillnader som finns i rollspelet mellan manligt – kvinnligt. Hennes föreställningar innehåller ofta skriven text, sång, komponerad musik och koreografi tillsammans med tydligt betydelsebärande visuella element, så som hennes specialdesign-ade kostymer.

Afghan Hound är ett verk som innehåller fyra rollfigurer, fyra röster från Afghanistan. Det handlar om könsrollernas komplexitet i kulturer där män och kvinnor lever åtskilda och där maskuliniteten är överordnad. När sexualiteten är undertryckt utvecklas nya former av könsroller och genusidentiteter. Dessa identiteter, som drivs fram av ett samhälles traditioner och kultur, förkroppsligas i Afghan Hound.

De fyra berättelser som vi möter i verket tar form genom en kombination av musik och sång, och koreografin har sin utgångspunkt i kostymerna som är gjorda av hår och inspirerade av afghanhundar. Förändringen och förvandlingen av genusidentiteten mellan de olika karaktärerna sker genom det sätt Lilibeth använder kostymen och låter den symbolisera olika sexualiteter och identiteter. Några av dessa identiteter är dolda och undertryckta, andra utstrålar makt och tvång.

Första sångens text består av citat från den afghanske aktivisten, skribenten och exilpolitikern Malalai Joya medan den andra sången berättar historien om en Bacha Bazi, det vill säga en ung pojke som tränas upp till att agera som flicka, att dansa för män och också till att fungera som sexslav; den tredje karaktären visar upp ett kraftfullt manligt uttryck och maskulin auktoritet; och den sista karaktären är en före detta Basha Posh, en flicka som uppfostrats till pojke då det inte funnits någon son i familjen.

Afghan Hound för fram undanträngda röster och försöker berätta historier från den afghanska kulturen och traditionen genom att utmana den stereoptypa och nedvärderande västerländska synen på Arabvärlden.

www.lilibethcuenca.com