Den 2 februari 2011 utspelades den brutala och samtidigt tämligen bisarra ”Kamelstriden” på Tahrirtorget i Kairo. Ridande på kameler och hästar stormade dåvarande president Mubaraks anhängare in på torget och angrep de frihetslängtande egyptiska folkmassorna i syfte att fördriva dem från torget.

Ahmed El Shaer, född 1980 i Kairo där han också lever och arbetar, är en av de konstnärer som var (och är) engagerade i den egyptiska folkliga resningen och som var närvarande den dagen.

I hans konst finner man filosofiska betraktelser över verkligheten, det virtuella och vår existens likaväl som den också reflekterar och kritiserar, ofta med bitande humor och ironi, det samhälle konstnären verkar i.

”Den virtuella verkligheten är den spegel som bäst kan förmedla mina idéer och föreställningar” säger El Shaer, som alltså har ett speciellt intresse för digital teknik, men som även kan sägas arbeta ”tvärvetenskapligt” med fotografi, installationer, ljud och video.

I verket Nekh, som visas på Havremagasinet och som kommit till efter Ahmed El Shaers upplevelser av ”Kamelstriden”, finner man mycket av det som präglar hans konst: en del av verket är ett dataspel där spelaren väljer sida: kamelernas eller människornas. Kamelerna slåss med svärd; gammaldags symboler för kraft och makt i strid, medan människorna, däremot, slåss med hjälp av att sprida information fritt; de använder sig av Twitterikoner. När man spelat spelet till slut finner man att det inte finns någon slutgiltig segrare i den här striden.

I verket ingår också digitala tryck där El Shaer ger uttryck för vad han var tvungen att gå igenom på Tahrirtorget under den egyptiska revolten. Verkets titel förklarar konstnären så här: ”Ordet ’Nekh’ används av kamelförare när de kommenderar kamelerna att ’sitta ner’. I den egyptiska kulturen använder vi ordet hånfullt när vi beordrar någon att ge upp. Vid slutet av dagen sade vi ’Nekh!’ till regeringen, för att den skulle kapitulera inför vårt motstånd.”

På Havremagasinet visas också Ahmed El Shaers videoverk Home. Det talar om den smärta en landsflyktig känner i ett okänt land, hur den inre rösten ständigt säger att det skulle vara bättre att dö i sitt eget land än att leva omgiven av främlingar.

El Shaer har fått sin konstnärliga grundutbildning vid Helwan University i staden Helwan, några mil söder om Kairo, men han har också vidareutbildat sig inom videokonst i Salzburg i Österrike. Han har deltagit i ett stort antal samlingsutställningar i Afrika, Europa inklusive Skandinavien, Mellanöstern, Nordamerika och Kina, haft separatutställningar i Nordafrika och Europa och mottagit priser för sin konst.