Vad alla inte vet är att det går ett starkt bälte av experimentell elektronisk och improviserad musik från Egypten, över Israel, Libanon och övriga Mellanöstern. Så tidigt som år 1944 bedrevs experiment med konkret musik i radiohuset i Kairo.

En drivande kraft bakom Kairos livfulla experimentella musikscen är Mahmoud Refat, ljudkonstnär och musiker. Han är grundare av skivmärket 100COPIES, vars fokus ligger på experimentell musik, av musikfestivalen 100LIVE Music Festival och av radiostationen 100RADIO Station. När Refat ger ut sina egna soloskivor gör han det dock på andra skivmärken, välkända inom denna musiksfär, såsom Staalplaat.

Under tidigt 90-tal spelade Refat trummor i olika lokala band i Kairo, i början på 2000-talet började han komponera musik till teateruppsättningar och arbeta med musik till olika filmproduktioner. Överhuvudtaget har han genom åren samarbetat mycket och lyckosamt med många artister och musiker i olika former och konstellationer av musik/video/teater/film/dansteater/installationer både nationellt och internationell. Han utför platsspecifika ljudinstallationer och han har turnerat i Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Sydamerika med sina musik- och ljudkompositioner.

När Refat berättar om hur han går tillväga i sitt musik- och ljudskapande säger han att en stor del av hans arbete består av att göra ljudupptagningar; mitt inne staden, i dess utkanter och ute på landet och att de ljud han då samlar in knuffar hans idéer framåt. ”En del av det jag samlar in är redan som komponerad musik för mig, så jag bearbetar det inte ytterligare” förklarar han och berättar att han ofta arbetar med musiken utifrån den plats han ska framföra den på, att han utvecklar den i relation till platsens arkitektur. ”Men många av de idéer jag har från början försvinner på något sätt så småningom, så till slut har jag ett helt enkelt ett bibliotek av ljud och musik från olika instrument att arbeta med.”

Refats installation på Havremagasinet, An urban scenario, handlar om den utveckling som stadslivet i Kairo har genomgått under de senaste två turbulenta åren. Utvecklingen har varit snabb, men i Refats verk, där erfarenheterna speglas i ljud från egna ljudupptagningar och från kassettband man fann i en secondhand affär i Kairos centrum, saktas förloppet ner. Med en bildframställning av ljus i slow motion ges förloppet en både aggressiv och förtrollande karaktär.

Verket ger prov på ljud från stadens olika skikt och kan sägas vara ett minne av staden fångat i ljud.