När Åsa Bergdahl var i 20-årsåldern lämnade hon Boden för att studera konst i Göteborg, på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk. Nu bor hon i Bjärtå, nära Kramfors, men inför utställningen Reoriented har hon återvänt och vistats i Boden en längre period.

Som konstnär har Bergdahl under årens lopp arbetat med många olika teman och uttryck. Gemensamt för hennes arbeten är dock att de har sin utgångspunkt i idéer och sociala strukturer, att de ofta handlar om människors förhållningssätt till olika skeenden i samhället. Hon säger: ”Jag arbetar här med lager, mönster, strukturer och människors drömmar.”

I Reoriented deltar Bergdahl med ett verk som handlar om den förändring som startade i Boden för flera år sedan: från en tämligen homogen, sluten militärstad till en öppnare, mer mångskiftande stad där den militära närvaron inte längre är lika påtaglig. Om sitt verk säger Bergdahl: ”Under de senaste åren har jag arbetat mycket med teorier och mest använt hjärnan, här har jag återvänt till att arbeta med klassisk teckning; och kanske mer intuitivt.”