NärDiana Al-Hadid var fem år emigrerade hennes familj och hon till USA. Hon har bott i båda världarna och under större delen av sitt liv har hon försökt förena de två kulturerna.

Al-Hadid har skapat en imponerande mängd verk, bland vilka ingår ett antal teckningar och mellan- till storskaliga skulpturer och installationer. Hennes skulpturer erinrar ofta om byggda strukturer – katedraler, kyrkoorglar, torn, labyrinter, städer – ändå är de ofta gjorda av enkla, många gånger klena och ömtåliga material. De visar på en rad olika intressen och inspirationskällor, inklusive arabisk och grekisk mytologi, arkitektur från gotiken och Mellanöstern, kosmologi och fysik. Verken handlar om makt, rikedom, stadsutveckling, idéer om framsteg och globalism. Men också om legender som Babels torn och verklighetens fasor som attackerna på World Trade Center – symboler för problemen med kulturella skillnader och konflikter.

I Reoriented visas Diana Al-Hadids verk All the Stops och Self Melt. Skulpturen All the Stops tycks vara både en orgel och en amfiteater, där orgelpipor och valvbågar stiger uppåt i en spiraliserad form. I Self Melt ställs arkitekturen på huvudet: en stor byggnadskropp bärs upp av smala, sköra rör.

 

Tack till The Saatchi Gallery, London för lån av skulpturer.
Tack till Marianne Boesky Gallery, New York