Ofta arbetar Kjersti G Andviunder längre perioder med sina konstprojekt som berör flera lager av tillvaron; från det personliga till det generella. Det är samhällsengagerad, samtidskommenterande konst som är både konceptuell och emotionell, utförd med känslighet och inte sällan även med humor.

År 2003 tog hon sin examen på Konstakademien i Oslo, och har sedan dess deltagit i flera utställningar i bland annat i Oslo, Marseille, Paris och Stockholm. I Reoriented deltar hon med tre verk: Den brysomme Graven, Concerning the Stone och Interiors. Verken är delar av ett större projekt, I swear on the stone, som handlar om att besjäla döda objekt, där muslimernas heliga Svarta Sten i Mekka är en viktig referenspunkt.

Den brysomme Graven är en installation med mosaik, sten och ljudet av en radio som hela tiden letar igenom alla kanaler. Det här är inte en rofylld viloplats, det här är en plats som känns lika rastlös som livet kan upplevas.

Concerning the Stone påminner om en gravsten, fast dess inskription talar om något annat än att vara en plats för förmultning, där står: ”Read!” (”Läs!”) Bli inte kvar vid graven, vid kroppen som försvinner, det är i vårt sinne människor lever; läs!

Den ingraverade texten på skulpturen Interiors är Mahmoud Darwishs poem The Hoopoe. Den engelska versionen av denna text finns, bearbetad av Anders Ribu, ingraverad på den ena sidan av skulpturen och den arabiska originaltexten , bearbetad av Kifah Fanni, finns på den andra sidan. Ska man läsa hela verket behöver man alltså behärska båda språken.