Sina arbeten i mer traditionella tekniker som collage, monotypi (en tryckteknik som resulterar i ett unikt tryck) och teckning kombinerar hon med animeringar och digital media. I en sorts oscillerande process mellan de traditionella och de mer moderna teknikerna har Khorramian också använt sig av det kasserade och de slumpartade utfallen som en kreativ strategi. När hon på olika sätt bearbetar sina tryck; ritar, skrapar, gnuggar på dem, uppkommer bakgrunder, objekt, figurer och scenarier till de filmiska berättelserna. Det kan handla om våld, intimitet, katastrofer, inbillade eller omöjliga scener, influerade av medeltida kinesiska landskap och dess andliga filosofi.

I Reoriented presenterar Khorramian Twilight in the absence of Lt. A. Swimm: en installation som leder tankarna bort från vår värld till en annan dimension. Verket härstammat från Khorramians arbete med en science fictionfilm om den ödelagda planeten ”M-Golis”. Filmen handlar främst om löjtnant Aurelio Swimm och hans liv på M-Golis och installationen på Havremagasinet består av en upplyst planritning av hans bostad.