Under tolv år arbetade Henningsen i industrins och handelns värld och sedan som fotograf och konstnär åt företag och reklambyråer. Samtidigt som han tjänade sitt levebröd genom kommersiella uppdrag hade han flera utställningar i Norge. Nu arbetar han med ett projekt med tydlig politisk ståndpunkt: ”Crosses of Liberty”.

Henningsen säger att han genom sina konstprojekt ”vill att människor ska börja tänka igen, och reflektera. Jag vill att de ska stiga ut ur sig själva under några minuter. Att befinna sig utanför sig själv med öppet sinne kan leda till nya visioner och idéer och kreativa, aktiva förändringar i hur man lever och uppfattar världen.”

Hans projekt Crosses of Liberty visas i Reoriented: en liten amerikansk militärkyrkogård, de vita korsen är kopior av dem i den amerikanska kyrkogården i Normandie. Korsen är symboler för alla civilpersoner som har blivit och kommer att bli offer för terrorismen. Henningsen vill att verket ska vittna om sambandet mellan terrorism och Amerikas politik och militära uppträdande sedan andra världskriget.