Det centrala förmeålet i VOX (det latinska ordet för “röst”) är en slags beklädd stålkonstruktion, inlindad med en högt reflekterande tejp, placerat så att den både stänger av och markerar en passage eller gräns i rummet. Detta föremål belyses av en stark strålkastare som installerats på en liten ställning på golvet i samma rum. Strålkastaren både lyser upp skulpturen och bländar betraktaren på samma gång. Skulpturen påstår att språkens liv är en alltid oavslutad process, en ständigt pågående kollektiv förhandling, där ord och dialekter (och hela språk) uppstår och försvinner. And just as every language, the sculpture assumes different shapes, forms and meaning depending on the position of the viewer, obstructing and disabling some viewers, while facilitating and illuminating others.

Originaltiteln Mothertongue har inspirerats av att engelskans ord för modersmål uppmärksammar det i många språk förekommande homonymen med betydelsen ”tunga” och ”språk”. Titeln betonar länken mellan kropp och språk, språket som något som existerar i varje individs kropp, men också som finns i den kollektiva kropp av människor som talar samma språk. Skulpturen Mothertongue består av björkvrilar funna nära Lainio vid Torne älvdal och stoldelar i trä. Delarna har noggrant sammanfogats till en kropp. Men i några sektioner är fogen nära nog osynlig, men i andra är brotten mellan delarna tydliga och uppenbara. Varje språk är en organism i ständig förändring och utveckling. För den som är uppvuxen i en flerspråkig miljö, med flera ”modersmål”, som Norrbotten, eller som av olika skäl tillhör flera språk, så möts dessa olika språk på många olika sätt, ibland likvärdigt, ibland ojämlikt, ibland naturligt, ibland med tvång, ibland inte alls.


 

Johanna Gustafsson Fürst (f. 1973) är en konstnär baserad i Stockholm. Hon använder sig av en mängd olika media som skulptur, performance och platsspecifika installationer i arbeten som ofta behandlar konflikter mellan sociala system och individer. Johanna Gustafsson Fürst har ställt ut både i Sverige och internationellt och representeras av galleriet Belenius i Stockholm. Tidigare utställningar inkluderar Not That Cloud på Moderna Museet i Stockholm (2017) i samband med att hon fick Moderna museets vänners skulpturpris. I hennes aktuella utställning Graft the Words, Whip My Tongue  på Accelerator i Stockholm står konflikten mellan nationalstat och språk och relationen språk och kropp i centrum.