Efter många år med skulptur som främsta konstnärliga medium, och med behovet av att finna ett språk som kunde berätta om en kris och om de tvivel hon upplevde vid en specific tidpunkt i livet, krävde en förändring. Vid 50 års ålder började således Sara Edström göra music. Ord behövde komma ut, och musik kunde klä på de starka och intima bekännelser Sara Edström klä på de starka och intima bekännelser Sara Edström var i behov av att ge röst åt. Musiken ger så kropp åt ord, exponerat genom teman, men också frambringat genom rörelser och dans, och genom att grunda eller förankra rösten, ge den tyngd, låta den följa med eller stödjas av sångernas rytm. Sara Edström kallar denna serie ljud- och videoarbeten för Midlife Crisis Pop Songs (Popsånger för medelålderskris).

I denna installation presenteras ett urval av de sånger hon skrev och producerade under the karantänperiod i hennes Berlin studio under de senaste månaderna. Sångerna är på så vis en dokumentation av de tankar och reflektioner åstadkomna i ensamhet, även om ännu en gång mitt uppe i en kris, om än av ett annat slag.

Sara har sagt: “Jag har ingenting att säga. Ingenting som inte har sagts en miljon gånger tidigare. Mycket bättre sagts av andra. (…). Orden har fastnat på min kropp. De kommer ut ur min hud. Det finns ingenting åtskilt eller cerebralt med orden. De är lika fula som jag är. Lika banala och lika valhänta.”.  Och ändå, finner Sara orden och rytmerna för att säga allt detta som är bekant för så många. Och hon förmår säga det på nytt, säga det starkt och tydligt, för orden som kommer ut är dyrbara och prisvärda…för att tala.


 

Sara Edström är född 1968 i Luleå, där hon lever och verkar. Hon arbetar främst med skulptur i långa processer, i en pendling mellan detaljerade studier av människor och abstraherade utsnitt av kropp, hud och hår. För att stå ut med att leva och bo i Norrbotten var hon 2006 med och startade det konstnärsdrivna Galleri Syster i Luleå som visar svensk och internationell samtidskonst. Hon och hennes kollegor saknade den konst som intresserade dem och kände att de som boende i den geografiska periferin var tvungna att skapa sitt eget centrum. Sara Edström har utfört ett flertal gestaltningsuppdrag i Norrbotten, för bland annat Lulebo, Haparanda Stad och Sunderby Sjukhus. Sara har även lång erfarenhet av projektledning, från bl.a. Luleå Internationella Konstbiennal och Havremagasinet Konsthall i Boden. Alltsedan tre års konststudier vid Sunderbyns folkhögskola för 20 år sedan har hon varit verksam som konstnär.