Enligt samisk andlighet och kunskap är modergudinnan Máttaráhkká och hennes tre döttrar Saraahka, Uksáhkká och Juoksáhkká hemmets beskyddare. De lever med människorna och de har viktiga uppgifter till graviditet, födsel, hälsa och vardagligt liv. Saraahka har hand om att placera barnet i livmodern och hon skyddar kvinnan, inklusive vajan, under graviditeten och bistår under födelsen. Saraahka lever under eldstaden. Ruota är ett ont och farligt väsen som kan frambringa sjukdomar (juotha), krig och katastrofer. För många är ruota “djävulen själv”, eller det onda väsen (rota, rutu eller ruotta) som på de flesta trolltrummor framställs ridande på en häst med ett kors på ryggen. Ruota är också ett annat namn på Oden, en av den nordiska mytologins viktigaste gudar. Dessutom är ruota det nordsamiska ordet för Sverige.

Sissel M. Berghs stora målning Saraahka/Ruota, målad på segelduk, är ett protestplakat med två olika sidor: en som hyllar livet i dess rikedom och färger, där allt det levande, inklusive människorna, känner och tänker med jorden, bejakar livscykler präglade av respekt, mångfald och fertilitet. Medan banderollens andra sida protesterar mot – och konstnären bjuder in oss betraktare, invånare på moder jord att göra detsamma – och motstår, bestrider, bekämpar den förödelse och förstörelse som extraktiva praktiker för en hejdlös konsumtion skapar, och som sprider sjukdomar och död till alla levande.

Sissel M. Berghs arbeten både utför och ifrågasätter historisk kunskap och forskning med hjälp av konstnärliga metoder. Genom att adoptera kartografins och lingvistikens verktyg och metoder, kan hon spåra och undersöka glömda eller gömda relationer mellan landskap, uråldrig kunskap, språk, historier och ortsnamn, med både sydsamiskan och de nordiska språken som utgångspunkter. Hennes serie teckningar, Åalan Gorrijh Gujne (under den fortplantande kvinnans beskydd) är en slags fältanteckningar och spekulativa kartläggningar av samband och relationer mellan en kustnära torskart, oftast kallad Mådtj, grott- och klippformationer på ön Tarva, vars jord är rik på torv och mineraler, och det samiska ordet Maadth, som är etymologiskt besläktat med ord som förmoder/förfader, härkomst och ursprung.


 

Sissel M. Bergh (f.1974) är en Trondheim-baserad visuell konstnär och forskare som arbetar med olika tekniker och material i relation till olika kunskapssystem. Genom film, objekt, måleri och teckning som verktyg, undersöker Bergh förståelsen av världen, och använder sin konstnärliga praktik för att omtolka land och mark, minne, makt, magi, relationer och representationens historia. Sissel M. Bergh är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo och vid University of Technology i Durban, Sydafrika. Hon har nyligen medverkat i utställningar på Gothenburg International Art Biennial – GIBCA (2019), Telemark kunstsenter (2019), Sámi Dáiddáguovdas/Samisk senter for samtidskunst  (2018) och Kunsthall Trondheim (2017).