Om konstverket
Tributary
Tributary
(Biflod) bygger på film och vetenskapliga data från älvarna Tana, Torne, Lutto, Oulujoki och Neiden, vilka utgör delar av större älvsystem i norra Finland. Alltsedan den senaste istiden, i över mer än 2000 generationer, har fiskpopulationerna i dessa älvar utvecklats, och subtilt adapterats till varje enskild älvs unika ekosystem. Detta har dock inte hindrat arter som lax och öring att utveckla anadroma livscykler: de börjar sina liv som sötvattenfiskar i älvarna, spenderar sina vuxna liv i havets saltvatten, innan de återvänder till älvarna för att fortplanta sig. Eftersom gränsälvar sällan utsätts för industrialisering eller uppdämning finns det få, om några, hinder för fiskarnas migrationer.


Om konstnären
Antti Tenetz (Finland) är konstnär och miljöaktivist. Han nyttjar ofta tvärvetenskapliga metoder i sitt arbete för att visa på naturliga och kulturella fenomen som klimatförändringar, miljöfrågor och biologiskt mångfald. Med hjälp av teknisk utrustning som ex. med drönare gränsar hans dokumentära arbete till övervakning. Tenetz är utbildad på den konstnärliga fakulteten vid Lapplands Universitet.