Om konstverket
Water Always Seeks the Line of Least Resistance”

Vatten är en uråldrig och motsägelsefull symbol som representerar både fara och hopp, undergång och räddning. Ett centralt tema i Jet Pascuas Water Always Seeks the Line of Least Resistance (Vattnet följer alltid minsta motståndets lag) är oceanen som en splittrande – men också förenande – kraft. Verket består av en serie av varandra oberoende assemblage, skapade genom att sammanföra måleri, teckningar och funna material. Genom verkens samspel mellan en brutal materialitet och fragment av närmaste fotorealistiska teckningar, uppstår ett söndrat uttryck, föreställningar om uppbrott och till synes till hälften undertryckta hågkomster.


Om konstnären
Jet Pacua arbetar med performance och film, så väl som objekt och teckning, och hans arbeten reflekterar ofta utifrån egna erfarenheter som immigrant från Filippinerna till Norge. Medan hans konst ofta är personlig, involverar den också historiska och politiska händelser. Pascua är utbildad vid Konstakademierna i Manilla, Oslo och Bergen, och är grundaren av den konstnärsdrivna galleriet Small Projects i Tromsö.