Om konstverket:
Den invandrande, invaderande palmen
Heracleum Tromsoensis – i folkmun känd som Tromsöpalmen – är en kontroversiell men likväl botaniskt och kulturell signifikant växt. Antagligen hemmahörande i Mellanöstern, introducerades den till norra Norge av en brittisk botanist på 1830-talet, och blev populär som en fashionabel prydnadsväxt. Den växer snabbt till en höjd av flera meter och dess sav har fototoxiska egenskaper som kan orsaka brännskador på mänsklig hud. Även om den klassificerats som ett ogräs har den ändå blivit en regional identitetsmarkör, och ett inofficiellt emblem för Tromsö.


Om konstnären
Kristin Tårnes (Norway) arbetar med omfattande platsspecifika projekt, ofta på ett undersökande sätt där motstridiga fenomen är knutna till ett visst utrymme. Varje projekt manifesterar sig vanligtvis genom flera enskilda konstverk i form av dokumentärer, texter eller sociala händelser.  Tårnes är utbildad vid Konsthögskolan i Trondheim och är för närvarande baserad i Tromsö.