Om konstverket
De kom i överfulla båtar och tåg
Flyktingar från Finland och Irak kämpar sig över geografiska och tillfälliga gränser under en resa mot säkerhet.

De kom i överfulla båtar och tåg är en kortfilm som kombinerar berättelser om finska flyktingar vid andra världskrigets slut med irakiska flyktingars resor till Finland idag.

Under 2015 korsade 30 000 flyktingar, varav merparten från Irak, gränsen från Haparanda, Sverige till Torneå, Finland. Men för mindre än hundra år sedan, gick strömmen av flyktingar åt motsatt håll då 56 000 finnar flydde till Sverige över samma gräns under hösten 1944. Finnarna reste till Sverige på båtar och tåg, liksom per fot, efter att ha gått i dagar och många hundra kilometer genom norra Finlands vildmark.

Genom att kombinera dessa historier, placerar De kom i överfulla båtar och tåg den samtida flyktingsituationen i ett historiskt sammanhang, och ger samtidigt en annan bild av den finska historien, där norra Finland ses som både en plats som människor har flytt från och sökt skydd i.

Filmen blandar det förflutna och nuet genom att visa flyktingar från Irak som återskapar scener då finnar lämnar Finland. Filmens historier utgår ifrån arkiverade brev, dagböcker och intervjuer med finnar som flydde till Sverige som flyktingar 1944. De berättar om den svåra resan, om kulturella skillnader, om känslor när de lämnar sina hem och sitt hemland, och om den trygghet de känner när de anländer till en fredlig värdnation – berättelser som uppenbarligen igenkänns hos dagens flyktingars erfarenheter.

Genom att skapa en dialog mellan det förflutna och nuet, för filmen en kamp mot vår tids historiska amnesi, och påminner oss om det inte är länge sedan som finnar och européer själva var flyktingar och migranter. Filmen betonar gästfrihetens värde och vårt ansvar att skydda och välkomna andra genom att uppmärksamma vår gemensamma sårbarhet i svåra tider.


Om konstnärerna
Minna Rainio, (född 1974 i Finland) och Mark Roberts, (född 1970 i England), är en konstnärsduo som är verksamma i Helsingfors där de producerar storskaliga videoinstallationer. Deras starkt forskningsbaserade arbeten undersöker hur social och politisk makt påverkar individens upplevelse och berättelser, och hur det manifesteras i det fysiska utrymmet.

Mark och Minnas installationer skapar ofta uppslukande utrymmen, som speglar konstverkens olika ämnen, och bjuder in betraktaren att delta och genomföra maktförhållandet. Deras visuella språk använder ofta berättandet som teknik, för att skapa en dokumentär verklighet och avslöja sambandet mellan det personliga, sociala, kommersiella och ekologiska sfärerna och deras effekter på vårt vardagsliv.