Om konstverket: Sienos/Granitsa
I ett samtida sammanhang med ökande geopolitiska konflikter och, som en konsekvens, den aggressiva inhemska ideologiska politik som de ryska myndigheterna för, ägnad att instrumentalisera och sakralisera (sekularisera) historien, och som nästan helt har utplånat de öppna offentliga rum där historien och de delar som exkluderats från de officiella berättelserna kan debatteras. Likriktningen av omdömen om historien och detta rigorösa monopol på det förflutna har orsakat ett absolut trauma, har förstärkt revanschistiska stämningar i samhället, och har resulterat i att utrikespolitiska konflikter legitimeras inhemskt.

I ett försök att skapa ett alternativt rum refererar vi till gränsen som ett begrepp, föreställd inte bara som en plats där politiska och ideologiska intressen kolliderar, men också som det kaotiska mötet mellan historien, det individuella minnet och platsen själv.

För detta verk har vi valt det Kuriska näsets sanddyner, på gränsen mellan Litauen och Ryssland. Strukturellt är dessa sanddyner ett dynamiskt system, rörligt och ständigt föränderligt på grund av särskild fysisk påverkan. Det finns specialdesignade däck uppe på dynerna, och dessa är det enda sättet som en tillåts röra sig där. Det handlar om att minimera dynernas migration. Dessa passager fastnar i medvetandet. Och trots att dynerna förändras hela tiden, tidvis minskar i storlek, tidvis ökar, så förflyttas också dessa konstruktioner, och spåren efter dessa rörelser döljs eller avslöjas.

Den oförutsägbara skärningspunkten mellan faktiska nationella gränser, ideologiska konflikter, migrerande fysiska strukturer och olika sätt att interagera med dessa skapar ett symboliskt rum för analys och för en mer mångfasetterad uppfattning om historien.


Om konstnärerna
NOGR är en konstnärsduo som består av Nick Degtyarev och Nadia Degtyareva.

Duon motiveras av önskan att skapa rum för fri och offentlig debatt. Deras gemensamma arbete fokuserar ofta på friktion mellan nationella gränser och kulturell tillhörighet, och särskilt hur detta ter sig i post-sovjetiska samhällen.

Nick och Nadja är båda bosatta i Moskva och har sitt utbildad sig vid Rodtsjenko-Akademien. De har samarbetat som konstnärer sedan 2014.