Om konstverket
Det sanna innersta väsen…  tillåter inga gränser

Under sin mångtusenåriga existens har alla levande varelser på denna planet sökt röra sig längs nya vägar, förflyttat sig från en plats till en annan. Denna aktivitet har varit en nödvändighet för livet i denna värld att fortsätta på sin kurs, den är en del av det varje levande varelse behöver för sin överlevnad.

Såväl de fysiska som de mentala gränser som vi konstruerar för vår egen ras och för de som omger oss, har alltid överskridits av naturens utveckling, vilken fortsätter i sin egen riktning utan att importera dessa begränsningar. Naturen lyssnar bara till en enkel regel: att fortsätta längs den väg som är dess egen verkliga existens.

I detta konstverk återges rötter som synonyma med våra vener, där det i stället för sav rinner livskraftigt blod. De hänvisar till vårt ursprung, våra förfäder, vår historia och vårt nu, då de följer stigarna, korsar murar och förstör barriärer, för att kunna fortsätta sin tillvaro och nå fram till sin egen rättmätiga frigörelse.

Inuti oss löper våra vener, beskyddade av vår hud. Här är de dock blottade, utan skydd, men med målet att fortsätta att växa; genomkorsa platser, överskrida murar, lämna spår från sin existens.

Fjärran hörs ljud av röster vilka uppmanar oss till att komma närmare för att höra och förstå deras historier, och för att, samtidigt, kunna förstå vår egen.