Gender Heart – Genushjärta – är en utställning som undersöker genusnormer, identitet, kultur, religion, kön och mänskliga relationer.

Utställningen visar konstnärer som på olika sätt förhåller sig till genusnormer och hur de påverkar våra liv och våra kroppar. Vi lever i ett samhälle som godkänner och uttrycker vikten av att upprätthålla allas lika värde. Vi undrar om det stämmer, hur vi hanterar idén om mångfald och jämlikhet? Utställningen visar konstens unika möjligheter att ställa dessa frågor på en mängd olika sätt.

Konstnärerna i Gender Heart undersöker genusnormer, identitet, kultur, religion, kön och mänskliga relationer. De utforskar utformandet av maskulinitetet och hur den formas i relation till manskroppen, relationen mellan subjekt och objekt och gränsen mellan det naturliga och det konstgjorda. Här finns många olika lager av möjliga förhållanden mellan arter, natur, kön, sexualitet och medvetenhet. Vem får vara människa på vems villkor?

I anslutning till utställningen anordnas det workshops och föreläsningar som ytterligare undersöker vad som ingår i den maktdekonstruktion som feminismen innefattar. T ex ett heldagsseminarium ägnat kritiken av Människan och Mannen som skapelsens mitt och ser på konsten som möjligt uttryck för försoning mellan människa och natur, normalitet och makt i förhållandet mellan människor och djur och om djurs representation i samtida konst.

Medverkande konstnärer

Lilibeth Cuenca Rasmussen
Klaudia Stoll
Julia Bondesson
Tamara de Laval
Elias Björn
Kristina Abelli Elander
Adriana Salazar
Jill Peters
Tejal Shah
+ valda verk ur Museum Anna Nordlanders samlingar

Curator

Galleri Syster: Sara Edström, Anja Örn och Therese Engström.
Galleri Systers verksamhet vilar på feministisk grund och vill göra skillnad genom att utforska, utmana och omkonstruera. Galleri Syster har ett utställningsrum i Luleå men verkar också i olika samarbeten och på andra scener som denna gång med Gender Heart som visas på Havremagasinet Länskonsthall Boden.

Seminariedagen Varandra i Andra med föreläsarna Lisa Gålmark, Camilla Flodin och Helena Pedersen curerades av David Vikgren.

Bild Jill Peters: Haki, ur serien Sworn Virgins of Albania.