Grupputställning

Tankar om en oviss väg

Muhammad Ali, Rezan Arab, Nisrine Boukhari, Mahmoud Dayoub & Diana Jabi

Hur skulle det kännas att vara tvungen att lämna ditt hem, utsättas för stora risker på väg mot vem vet vad, komma till en plats där du varken kan kulturen eller språket, vara långt ifrån ditt hem och utan dina vänner och familj?

Här i det nya landet får du höra att du ska vara glad över att ha fått chansen att starta ett nytt liv. Men hur ser planerna ut för morgondagen?

För inte så länge sen hade du en bild av hur din framtid skulle bli, men nu är allt borta. Kriget i ditt hemland krossade din dröm och nu har du ingen aning om ifall du någonsin kommer kunna återvända hem. Det förflutna är smärtsamt, framtiden är vag, och du står här mitt emellan. På den här nya platsen har du träffat många nya människor. Du vill dela ditt förflutna med dem, visa upp hur vackert ditt liv var innan kriget, frambesvärja den sanna bilden av ditt älskade Syrien, före kriget. Du vill le mot dem, svara på varje fråga de ställer och visa att du är tacksam över att vara här.

————–

I mitt jobb som curator är jag van vid att ge intervjuer. Sedan kriget startade har jag ställts inför många frågor om mitt hemland. En dag insåg jag att jag, varje gång jag hade förklarat situationen, lade till: ”Det är så svårt att förklara”. Många gånger upplever jag att orden är otillräckliga. Hur förklarar du smärtan utan att se förkrossad ut, eller känna att du helt förlorar din värdighet? Hur kan du vara sann utan att känna dig naken och känslosam? Hur kan du uttrycka din sorg och längtan efter hur det brukade vara?

Oftast när du pratar känns det som att du inte lyckats uttrycka dina känslor på rätt sätt. Du ser tillbaka och hatar stunden när du inte kunde dölja dina tårar.

Hur ska du kunna omvandla din smärta till ord? Vilken slags fraser ska du använda för att förklara din förlust? Hur ska du kunna undvika att se förkrossad ut? Går det att undvika att prata om kriget alls?

Ibland lyckas du och känner dig lättad. Men nästa dag får du skuldkänslor för att du inte försvarade ditt älskade hemland och inte lyckades visa ens en skärva av en sann bild, den bild som inte visas.

Ord räcker inte till!

Konst är ett gemensamt språk som kan nå fram till människor. Den erbjuder en framkomlig väg ut ur det här dilemmat där vi inte kan kommunicera dessa svåra känslor. Den ger dem som genomlevt akut smärta en möjlighet att försiktigt bearbeta sitt trauma. Och ger en glimt av hopp om att de – genom att berätta om sin erfarenhet – kanske kan bidra till att förändra världen till det bättre, så att inte fler i mänskligheten ska behöva uppleva samma tragedi. När vi betraktar konst kanske vi kan lyssna in de röster som talar mot kriget och dra uppmärksamhet till dem som lider. Konsten ger människor möjlighet att belysa smärtsamma minnen och synliggöra de förluster de drabbats av.

Konsten är ett unikt och värdefullt redskap för tvärkulturell förståelse. Konsten ger människor möjlighet att belysa smärtsamma minnen och synliggöra de förluster de drabbats av.

Till den här utställningen har jag valt ut fem konstnärer som tvingats lämna Syrien på grund av kriget. Deras verk förmedlar olika aspekter av konstnärernas liv och erfarenheter. De representerar inte bara sig själva utan även många andra som kanske inte kan finna ord inför krigets fasor.

Abir Boukhari

Stockholm/ augusti 2017

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

خواطر على طريق مبهم

ماذا لو تحتم عليك مغادرة وطنك، مواجهاً مخاطر جمة وأنت في طريقك إلى “من يعرف إلى أين”، حتى تصل إلى مكان قد لا تكون على دراية بثقافته أو لغته، بعيداً عن وطنك، وربما من دون عائلتك وأصدقائك؟

هنا، على هذه الأرض الجديدة، قيل لك أنك ذو حظ وافر, فقد منحت فرصة البدء بحياة جديدة، ولكن، ياترى، أي مخطط ترسمه للغد؟

حتى زمن قريب، كان لديك رؤيتك وخطتك الخاصة للمستقبل، لكن كل ذلك قد تلاشى الآن. الحرب في بلدك قد حطمت كل أحلامك، وأنت ليس لديك أدنى فكرة فيما إذا كنت سوف تعود إلى وطنك. الماضي مؤلم، والمستقبل غامض، وأنت واقف هنا فيما بينهما. لقد قابلت العديد من الناس في المكان الجديد وكم ترغب بمشاركة أحداث من ماضيك، لتظهر كم كانت حياتك جميلة قبل الحرب، لتنقل الصورة الحقيقية عن بلدك الجميل سوريا، قبل أن تصيبها الحرب. تريد أن تبتسم لهم أن تجيب عن كل تساؤل يطرحونه وأن تعبر عن مقدار امتنانك كونك هنا.

————–

في سياق عملي كقيم فني، اعتدت على إجراء المقابلات. إلا أنني منذ بدء الحرب، واجهت العديد من الأسئلة المتعلقة ببلدي. وأدركت أنني في كل مرة كان عليّ أن أشرح فيها الموقف، كنت أضيف قائلة: “إن تفسير الأمر معقد للغاية”. كان الكلام عاجزاً في أغلب الأحيان عن التعبير، فكيف لك أن تشرح كل هذا الألم دون أن تبدو منكسراً أو مجروح الكرامة؟ كيف من الممكن للمرء أن يكون واقعياً دون أن يشعر بأنه عاطفي وأعزل؟ كيف لك أن تعبّر عن الحزن والاشتياق لما كانت عليه الأمور؟

وفي أغلب الأحيان تشعر وأنت تتحدث بأنك لم تعبر بدقة عن مكنون مشاعرك، تنظر إلى الوراء، وتمقت تلك اللحظة التي لم تكن فيها موفقاً في مداراة دموعك. كيف لك أن تحوّل الألم الذي تشعر به إلى كلمات؟ أية جُمَلٍ يمكنك استخدامها لتعبر عن الفقد الذي أصابك؟ كيف لك أن تتجنب الظهور كشخص محطم القلب؟ هل من الممكن للمرء أن يتجنب التحدث عن الحرب؟

أحيانا قد يتسنى لك ذلك، وستشعر بالراحة حينها لبعض الوقت، ولكنك في اليوم التالي، ستشعر بأنك مذنب لأنك لم تدافع عن بلدك الذي تحب ولم تظهر أقل ما يمكن من الصورة الواقعية، تلك الصورة التي لم تُقَدَّم.

كم تعجز الكلمات!

وبما أن الفن لغة مشتركة بإمكانها أن تصل إلى كل الناس. كما توفر وسيلة مقنعة للتغلب على هذه المعضلة، عندما نعجز عن التواصل للتعبير عن هذه المشاعر المعقدة. إنها تتيح لأولئك الذين اختبروا مصاعب شديدة أن يعالجوا آلامهم برفق، وتقدم لهم بارقة أمل بأن إيصال تجربتهم من الممكن أن يغير العالم نحو الأفضل، وبالتالي سيكون هناك أشخاص آخرين في الإنسانية ليس عليهم أن يختبروا ذات المأساة. ومن خلال الفن، ربما أمكننا أن نُناغم هذه الأصوات التي تتحدث ضد الحرب وتلفت الانتباه إلى أولئك الذين يعانون منها. إن الفن يتيح للناس أن يسلطوا الضوء على جوانب صعبة من ذكرياتهم لينقلوا مدى الفقد الذي اختبروه وليوصلوا ألم بعدهم عن أوطانهم.

في هذا المعرض، قمت باختيار خمسة فنانين سوريين ممن غادروا بلدهم بسبب الحرب. إن أعمالهم تربط المُشاهد بمراحل وجوانب متعددة من حياة الفنان وتجربته. هم لا يقدمون أنفسهم فحسب، إنما العديد من الناس الذين من الممكن أن يكونوا قد وجدوا أنفسهم عاجزين عن الكلام في مواجهة الحرب.

عبير البخاري

ستوكهولم /آب/ 2017

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

THOUGHTS ON A VAGUE ROAD

What would be like if you had to leave your home, facing serious risks on the way to who-knows-where, reaching a place where you may not know the culture or the language, being away from your home and often without your family and friends?

Here, in the new land, you are told that you are lucky to have the chance to start a new life but what is the plan for tomorrow.

Not so long ago, you had a vision and your own plan for the future, but all of that is gone now. The war in your country broke your dream, and you have no idea if you will ever be back to your homeland. The past is painful, the future is vague, and you are standing here in between the two. In the new place, you have met many new people. You want to share from your past, to show how beautiful your life was before the war, to convey the true image about your beloved Syria, before the war. You want to smile at them, to answer each question they have for you and to show that you are grateful to be here.

————–

In my line of work as a curator, I am used to giving interviews. Since the war started, I have been faced with many questions about my country. I realized once that every time I explained the situation, I was adding, “It’s so complicated to explain.” I find many times that words are insufficient. How can you explain this pain without looking broken or feeling that you are losing your dignity?  How does one be real and not feel bare and emotional? How can you express the sadness and the yearning for what used to be?

Most of the time when you speak, you feel that you have not rightly expressed your feelings, you look back, hating the moment that you were unsuccessful at hiding your tears.

How can you transform your pain into words? What kind of phrases can you use to explain your loss? How will you avoid looking heartbroken? Can one avoid talking about the war? Sometimes you will be able to, and feel relieved, but the next day you will feel guilty that you didn’t defend your dear country and to show at least part of the real image, the image that isn’t being portrayed.

Words fail!

Art is a common language that can reach people.  It provides a compelling way forward out of this dilemma, in which we are unable to communicate these difficult feelings.  It allows those who have experienced acute hardship to both gently process their pain and offers the glimmer of hope that communicating their experience might change the world for the better, so that others in humanity might never experience that tragedy. Through viewing art, perhaps we can tune into the voices of those who are speaking against the war and drawing attention to those who suffer. Art allows people to bring to light the hard parts of their memories, to convey the losses they have experienced, and to communicate the pain of being away from their home.

For this exhibition, I have selected five Syrian artists who left Syria because of the war. Their works connect the viewer to various points and aspects of the artist’s life and experience. They are not only representing themselves but many other people who might find themselves speechless in the face of the war.

Abir Boukhari

Stockholm/August/2017