Hur ska en stad se ut, vara och verka för att "jag" skall bosätta mig, bo kvar och trivas, där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar?

En processutställning, som avslutning på projektet BIG, med konsten som verktyg för att spegla en stad där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar.

avdelare

Utställningens innehåll

Konstutställningen:
Oskar Männikkö, Åsa Bergdahl, Lars Lundqvist, Thomas Hämén, Anja Örn och Tomas Örn.

Processarbetet:
SIGMAR Metodbyrå

BIG-projektet:
En tidsresa från 2014 – 2017.

Fotoutställning:
Bodens fotoklubb tolkar Boden.

Konstpedagogik:
En redovisning av skolklasser, Sfi och pensionärsgruppernas arbeten med Boden som utgångspunkt.

avdelare

Om AVSTAMP Boden
Två föreläsningskvällar har genomförts under september och oktober månad med Oscar GuermoucheKonstnär Leif MagnussonChef på Mångkulturcentrum i FittjaStina OscarssonRegissör, dramatiker, fri skribent och Milad MuhammadiJurist och statsvetare. 

Parallellt under denna period har SIGMAR metodbyrå genomfört dialogsamtal med 5 olika samhällsgrupper i Boden. Fria Emilia, Björknäs Gymnasieskola, SFI, Havremagasinets 60+ grupper och Bodens kommun och näringsliv. Resultatet från dessa dialogsamtal har nu förts vidare till 6 lokalt förankrade konstnärer som i detta nu arbetar med att tolka och visualisera alla bestånds delar. Från Havremagasinets integrationsprojektet BIG till konstnärernas färdiga verk kommer det att utmynna i en processutställning som har vernissage den 9 december, som pågår t.o.m. 29 december.