Havremagasinets vänner är en ideell förening
som har till ändamål att främja lokal och internationell konst.

Havremagasinets vänner ska vara ett komplement till länskonsthallens verksamhet för att stärka intresset för konst i Norrbotten genom att anordna föreläsningar/workshops, gemensamma konstresor, guidningar och annan pedagogisk och publik verksamhet.

Länskonsthallen erbjuder en kreativ mötesplats med en mängd aktiviteter du kan ta del av samtidigt som vi är öppna för Havremagasinets vänners egna initiativ.

Som medlem i Havremagasinets vänner har du möjlighet att ge dina synpunkter på länskonsthallens verksamhet och utveckling.

Du är viktig för vår verksamhet!

Så blir du medlem

Medlemskapet kostar 200 kr/kalenderår.
Det löser du genom att betala med kort i receptionen på länskonsthallen Havremagasinet.