Art Management Group

Havremagasinet Art Management Group är en ekonomisk förening som driver utställningsverksamheten på Havremagasinet på uppdrag av Norrbottens läns landsting och Bodens kommun. Föreningen bildades i februari 2012.

Styrgruppen säkerställer att konsthallen har bra övergripande förutsättningar att lösa sina regionala och kommunala uppdrag – vi ska vara en öppen och relevant konsthall med hög kvalité på utställningar och program. De verkar också för att vår verksamhet fyller den viktiga samhällsfunktionen som kulturen har, eftersom att verksamheten finansieras av våra gemensamma skattepengar.

Utöver styrgruppen har Havremagasinets också en Styrelse som består av professionella konstnärer och kulturarbetare. De förbereder olika frågor, förvaltar de beslut som fattas vid årsmötet, leder föreningens arbete och representerar Havremagasinet i olika officiella sammanhang.

 

STYRGRUPP

 

Lena Panzare, ordförande Kultur-, Fritids- och ungdomsnämnden, Bodens kommun

Anette Winblad von Walter, kulturchef, Region Norrbotten, division Kultur och Utbildning

Staffan Eklund, Avdelningschef, Kultur, fritid och ungdom, Bodens kommun

Ulf Renlund, Museiintendent, verksamhetsledare, Försvarsmuseum Boden

Helena Ölund, Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Norrbotten

 

 

STYRELSE

Åsa Bergdahl – Ordförande

Annika Fredriksson

Johan Sandström

Leif Nordström

Lena Ylipää

Erik Thörnqvist

Linnea Byberg