Om Havremagasinet

Havremagasinet Länskonsthall Boden
ett av Sveriges största rum för samtidskonst.

I ett hus med hela 3600 kvadratmeter till förfogande skapas unika möjligheter för att möta och ta del av konst. I våra utställningar adresseras några av samtidens mest angelägna frågor.

I vår löpande utställningsverksamhet bjuder vi in konstnärer från Norrbotten, Sverige och världen, detta kompletteras med ett livligt program och en omfattande pedagogisk verksamhet: Vi har ett café som erbjuder hembakt fika och smörgåsar, en ateljé för att testa hur det är att tänka genom konstens material och en scen för konserter, föreställningar och andra aktiviteter. Namnet Havremagasinet knyter an till byggnadens unika historia och dess tidigare funktion från när Försvarsmakten använde den för att förvara havre och spannmål till hästar.

Sedan konsthallens första utställning har vi arbetat med samtidskonst som belyser aktuella globala ämnen såväl som vårt specifika sammanhang här i Norrbotten och Barentsregionen. Det kan handla om migration, demokrati, klimatkrisen, mänskliga rättigheter, integration och minoritetsfrågor– eller helt enkelt hur det är att leva på jorden idag.

Konsthallen startades 2010 på initiativ av konstnärskollektivet Kilen med en vision om att bli ett centrum för samtidskonsten i Norrbotten, sedan dess har över femtio utställningar och otaliga programpunkter och möten arrangerats under dess tak.

Som länskonsthall har vi också ett regionalt uppdrag och genomför många olika projekt runt om i länet. Har du inte möjlighet att besöka oss fysiskt, går det att del av delar av vårt program och utställningar på distans.

Verksamheten görs möjlig genom stöd från Boden kommun, Region Norrbotten och alla som besöker konsthallen.

 

VARFÖR SAMTIDSKONST?

Vi ser samtidskonsten som ett viktigt, märkvärdigt och alldeles unikt språk för att hantera planetens, världens, samhällets och individens stora frågor – våra problem och utmaningar i nuet.

Havremagasinet är en plats där publiken genom utställningar och program får möjligheten att uppleva, tänka och reflektera men också att utmana sig själv och finna nya perspektiv på tillvaron. Konsten blir således en utgångspunkt för att hjälpa oss sätta ord på saker, begripa det obegripliga och identifiera och reflektera över vår individuella och gemensamma existens i världen.