Finansiärer

Havremagasinet länskonsthalls verksamhet finansieras av Region Norrbotten, Bodens kommun och av dig som besöker oss!

Det är genom det generösa stödet från Region Norrbotten och Bodens kommun, tillsammans med alla er besökare som vi kan erbjuda utställningar och aktiviteter på Havremagasinet Länskonsthall Boden.

Ni som besöker oss har en mycket viktig roll – Det är i slutändan tack vare er som vi kan fortsätta erbjuda spännande och högkvalitativa konstupplevelser. Tack för att ni låter oss existera!

 

Här kan du läsa mer om våra bidragsgivare Region Norrbotten och Boden Kommun:

 

Region Norrbotens Logotyp

Norrbottens konst och kulturverksamheter speglar länets kontrastrika mångfald. Region Norrbotten har ett politiskt styrt uppdrag att göra konst och kultur tillgängligt för alla som bor i Norrbotten och för besökare. För det arbetet ansvarar kulturenheten som tillhör Avdelningen för regional utveckling vid Region Norrbotten. Kulturenheten arbetar på uppdrag av kulturdepartementet och länets folkvalda politiker med att främja regional kulturutveckling i Norrbotten. Detta görs bland annat genom att handlägga verksamhetsbidrag och projektstöd till kulturinstitutioner och kulturaktörer, genom att ansvara för processen med Kulturplan för Norrbotten och genom att agera samtalspart i nationella forum inom kulturområdet.

Läs mer här.

 

Bodens kommun Logotyp

Boden är en stad som är rik på både konst och historia. I kommunen finns det än idag många sevärda kulturmiljöer och byggnadsminnen som visar på gånga tider från Bodens historik. Bodens kommun arbetar tillsammans med föreningslivet, näringslivet och kulturarbetarna för att synliggöra och utveckla ett redan rikt kulturliv. Kulturenheten består av, bland annat, Havremagasinet länskonsthall i Boden.

Läs mer här.

Havremagasinets vänner

Havremagasinets vänner är en ideell förening. Föreningen är ett stöd och ett komplement till Havremagasinet Länskonsthalls verksamhet, och verkar för att stärka intresset för konst i Norrbotten.