Stipendier

Ingvar Jigrud Stipendium

För att ansöka om Ingvar Jigrud Stipendium ska du ha genomgått utbildning på Sunderby Folkhögskola och ha dina rötter i Norr- eller Västerbotten.

Stipendiet delas ut vartannat år till en lovande och/eller etablerad konstnär, som på ett engagerat sätt bidrar till att utveckla konst/kultur i Norr- och Västerbotten. För att ansöka skall du ha gått en utbildning på Sunderby folkhögskola och ha dina rötter från Norr- eller Västerbotten.

I din ansökan vill vi läsa om ditt konstnärskap och dina framtida planer för fortsatt utveckling av ditt arbete. Bifoga bildmaterial och nämn två referenser. Inkludera fullständiga personuppgifter, adress och kontaktuppgifter.

Tommy och Raija Jigrud i samråd med Havremagasinet länskonsthall och Sunderbyn folkhögskola  väljer ut årets stipendiat.

Stipendiet till minne av Ingvar Jigrud är på 10 000 kr. Nästa stipendium kommer att delas ut år 2024.

Benny Englund är 2022 Ingvar Jigurd-stipendiat

Motivering: för att under mer än 30 år oförtrutet ha kampat med sin utveckling i konstnärskapets olika vindlingar och tydligt påvisat att det inte bara krävs inspiration, utan också transpiration, för att skapa och finna tillfredställelse i sitt måleri och skapande. Dessutom för sitt breda engagemang och medverkan i att lufta fram konst /kultur på scener och platser i vår norra landsända.

Benny Englund

SKOLSTIPENDIUM

Havremagasinet delar årligen ut ett stipendium till en utvald skola i Norrbotten som arbetar ämnesövergripande med bild- och formskapande.

Stipendiet vill stimulera, inspirera och skapa möjligheter för lärare och elever i år åtta att:

  • Arbeta ämnesövergripande med bild- och formskapande.
  • Göra skolbesök till Havremagasinet.

Delta i Havremagasinet sommarutställning med konstverk där eleverna genom valfri konstform gestaltar årets tema: ARBETE

Havremagasinet Länskonsthall har 2020 tilldelat Svarträvens skola i Övertorneå ett stipendium på 10 000 kronor. Genom det stödet fick elever i årskurs 8 möjlighet att medverka med en egen utställning på Havremagasinet med tema SPRÅK.

Under 2021 och 2022 har inget stipendium delats ut med anledning av Coronapandemin.

Vi tar nu emot ansökningar för 2023. Skicka din ansökan till jessica@havremagasinet.se

Intresseanmälan ska innehålla ett brev som kort berättar om er klass, vad ni intresserar er för inom årets tema ”Gemenskapen” och vad ni skulle se fram emot att göra i en egen utställning på Havremagasinet. Ange namn, email-adress, telefonnummer och skolans namn i intresseanmälan.

För frågor, kontakta Jessica.