Till utställningen Bodensarnas Bodenskola bjöd Havremagasinet in bodensarna att komma förbi och visa upp sin konst målad av någon av de konstnärer som ingick i begreppet Bodenskolan; Sven Bohman, Jean Carlbrand, Gösta Hedström, Ingvar Jigrud, Bertil Linné, June Montana Lorentz, Jan Olof Marner, Gösta Näsvall, Hjalmar Rönnbäck, Stig Sandberg, John Thorgren, Rune Wanler, Stig Winnerskog och Bror Zackrisson.

Kön ringlade sig lång under två dagar och intresset och kunskapen sträckte sig mycket långt. Havremagasinet gick sedan igenom alla verk och valde ut de som sedan visades under utställningen.