Bodenskolan är namnet på den lösa gruppering av 14 konstnärer i Boden, som på 50- och 60-talen anordnade kurser, målarresor och utställningar ihop; umgicks, lärde av och inspirerade varandra.

Av dessa 14 blev många väletablerade och kunde så småningom leva på sin konst, medan andra hade ett civilt yrkesliv och ägnade sin fritid åt konsten. Men de är allihop tillsammans en viktig del av den Norrbottniska konsthistorien och de var – med gnet och stret i ett mer kulturkargt klimat – med om att lägga grunden för dagens norrbottniska konstliv.