I utställningen BRÄNNPUNKT BARENTS för vi samman konstnärer från Barentsregionen. I sin konst tar de upp frågor som berör den region de lever och verkar i.

I utställningen Brännpunkt Barents för vi samman konstnärer från Barentsområdet. I sin konst tar de upp frågor som på olika sätt berör den region vi lever och verkar i. Det kan handla om gas- olje- och malmutvinning och om de konflikter som uppstår i spåren av den sortens industri. Men det kan också handla om försök att gestalta känslor; vilka är vi som bor här och hur ser vi på oss själva och omvärlden?

Vi menar att konsten kan vara en kraft för yttrandefrihet, fred och demokrati som kan göra avtryck i regionen likväl som i resten av världen. Kan konsten visualisera exploateringen av regionens naturresurser? Kommer de nya gas- och oljefyndigheterna under Arktis smältande isar att få konflikter att blossa upp mellan nationer? Vi vet redan att gruvprospekteringar i området redan nu skapar konflikter mellan ursprungsbefolkning och de internationella bolagen såväl som de nationella regeringarna. Finns det liknande konflikter och frågeställningar i Barentsområdets olika länder?

Havremagasinet ligger i Boden, en av Sveriges största militärstäder som kom till som det huvudsakliga försvaret mot Ryssland och Sovjetunionen. Ett försvar som byggdes för att skydda gruvindustrin i Malmfälten, vattenkraftverken och järnverket i Norrbotten – ett viktigt strategiskt lås för hela Europas infrastruktur. Nu är Havremagasinet, en gång fodermagasin för det stora antal militärhästar som var en viktig del av försvaret, istället en konsthall och en viktig del av Bodens nya identitet. Hur har perspektiven förskjutits och vad är Bodens roll i regionen idag?

Konstnärerna är valda för att eftersträva en bredd i teknik och uttryck. Det viktiga är att utställningen som helhet ska ge en känsla av Barentsområdet som något som binder oss samman på samma gång som den belyser regionen ur flera infallsvinklar: emotionellt, politiskt och som identitetsskapare.

Deltagande konstnärer:
Kjetil Berge, Ivan Galuzin, Tuuli Mukka, RAKETA, Lena Stenberg, Anders Sunna, Kristin Tårnes och Ulf B Jonsson.

Curator:
Havremagasinet