Det går aldrig att överskatta värdet av en lokal kulturhistoria. I Norrbotten stavas en del av den historien Bodenskolan – 14 konstnärer som från femtiotalet och framåt kom att spela en viktig roll, inte bara för stadens, utan för hela länets konstliv.

Därför har Havremagasinet under sina utställningssomrar upplåtit ett våningsplan till just Bodenskolans konstnärer. Att deras bildskatter visats högst upp i huset har skapat ett symboliskt och handfast tak till den samtida och internationella konsten i resten av huset.

Som stad betraktad är Boden relativt ung med en historia som är intimt förknippad med 1900-talets militära försvarsstrategi. Satsningen på det militära drog till sig människor från hela Sverige, många med kulturella intressen. Så kom det sig att Bodens konstgille redan på fyrtiotalet arrangerade utställningar med flera av dåtidens stora namn. Bildningstörsten var stor och kommande år startades kurser i teckning, måleri och konsthistoria.

Bodenskolan kom att bli eftervärldens benämning på den grupp av mer eller mindre självlärda konstnärer som fann varandra genom studiecirklar och kursverksamheter. Några konstnärliga manifest skrev de aldrig, men de inspirerade och stöttade varandra, ordnade utställningar och utvecklades tillsammans.

Så kom det sig att Boden ännu på sjuttiotalet, sin storlek till trots, hade flest yrkesverksamma konstnärer anslutna till KRO (Konstnärernas riksorganisation). Det var också där Norrbottens första kommunala konsthall etablerades.

Men den lokala konsthistorien tog naturligtvis inte slut med Bodenskolan. I utställningarna Efter Bodenskolan vill vi därför visa upp 14 samtida konstnärer, alla med rötter i eller med anknytning till staden. För att bereda dem ordentligt med plats har vi delat upp dem i två grupper, där den ena ställer ut sommaren 2014 och den andra 2015.

Först ut är Jan-Anders Eriksson, P-O Holmström & Eva Asker, Stig Lundgren, Yessiqa Lövbrand, Bertil Sundstedt och Karin EE von Törne Haern. 2015 följs de av Åsa Bergdahl, Bengt Frank, Lena Ylipää & Anita Ylipää, Simon Berg, Kerstin Hedström, Marianne Wikström och Eva Zettervall.

Nedläggningen av militära förband och länssjukhus har naturligtvis drabbat Boden hårt, inte minst befolkningsmässigt. Idag sker en ny inflyttning, bland annat av människor som flytt världens konfliktområden för att söka en fristad i den gamla militärstaden. Dessutom har ett nytt konstliv börjat spira till följd av satsningen både på Havremagasinet och på ett konstgille som fått en ny centralt belägen utställningslokal. Några av de konstnärer som ställer ut i Efter Bodenskolan har flyttat in eller återvänt till sin gamla hemstad. Det är med andra ord hög tid att återuppliva konststaden Boden.