I utställningen ”Elemental” deltar konstnärer som kommer från Island, USA, Danmark, Tyskland, Schweiz och Sverige.

I sommarens internationella utställning Elemental möts naturens element och den grundläggande konsten. Vi på Havremagasinet är oerhört stolta och glada att få möjlighet att visa ett absolut toppskikt av internationella konstnärer, var och en med sin speciella relation till Island. Som fysiskt eller andligt hemland och inspirationskälla i sitt skapande. Island och dess elementära naturkrafter är närvarande både i konstverk och medvetande hos de 16 utvalda konstnärerna från Island, USA, Danmark, Tyskland, Schweiz och Sverige.

De verk som visas i Elemental har en spännvidd från det absolut minimalistiska till det expansivt maximala. Från urkraft till naturkraft. Från kontemplation till explosion. På Havremagasinet möter Island också Norrbotten. Island är, liksom Norrbotten, glest befolkat på stor yta. Människorna lever där som här nära naturen. Och påverkas av naturens och elementens krafter. Island ligger, liksom Norrbotten, i periferin. Van att leva och agera utifrån detta faktum skapar vi vårt centrum och tar världen till oss. Formar något eget, grundläggande, elementärt.

Deltagande konstnärer: Olafur Eliasson, Lawrence Weiner, Kría Brekkan, Birgir Andrésson, Hrafnhildur Arnardottir, Hildur Bjarnadóttir, Margrét H. Blöndal, Maria Friberg, Kristján Gudmundsson, Roni Horn, Joan Jonas, Tumi Magnússon, Ragna Róbertsdóttir, Karin Sander, Roman Signer och Ívar Valgardsson

Curator Gregory Volk, New York
Assisterande curator Birta Gudjonsdottir