I denna duoutställning på sjätte våningen sammanförs Norrbottenkonstnärerna Erling Johansson (f 1932) och Olof Marsja (f 1986) och delar med sig av ett generöst och varierat urval arbeten. Om än av olika generationer, har båda konstnärerna sina rötter i Gällivare kommun. Deras kulturella och språkliga släktskap ger återklanger i deras konst, vilket också belyser regionens kulturella komplexitet. Erling Johanssons modersmål var meänkieli, medan han lärde sig svenska som skolbarn. Också laestadianismens starka närvaro i hans hemby Sarvisvaara påverkade både person och konstnärskap.

Olof Marsjas familj är samisk, men skola och samhället i stort domineras av svenska, ett dubbelt arv identifierbart också i hans konstnärliga uttryck. Med gemensamma geografier och erfarenheter av flerfaldiga arv, är Erling Johansson en respekterad och uppmärksammad veteran bland Norrbottniska bildkonstnärer, med en nationell och internationell karriär som nu sträcker sig över sex decennier och ett engagemang i flera medier, inklusive måleri, teckning, film och offentliga arbeten. Den yngre Olof Marsja – ett halvt sekel skiljer dem –har under de senaste året etablerat sig som en infallsrik och driven skulptör.