Att prata om konst

kontemplation, reflektion och samtal

18 – 19 april

En kurs med syfte att öppna upp för olika sätt att närma
sig konsten och dess tolkningar

Kursen ämnar ge dem inblick i arbetet med förmedling av konst från ett konst och hälsa-perspektiv, med speciell fokus på existentiell hälsa och den estetiska upplevelsen. Genom att titta på konst kan vi lära oss mer om oss själva, andra och världen utanför.

Deltagarna kommer att få färdigheter för att hitta ingångar till samtal om konst bortom konsthistoriska teorier och koncept, färdigheter som kan vara viktiga i mötet med många olika målgrupper. Kursen är skapad för att ge deltagarna möjlighet att uppleva själva de hälsofrämjande effekterna av den estetiska upplevelse.

Kursen avslutas med en workshop där deltagarna själva kan upptäcka hur de kan applicera dessa tankar in i egna projekt och skapa ett eget koncept.

Upplägg

§ Dag 1 –  Kl 10-12 – Konst och hälsa, bakgrund och teori

§ Dag 1 –  Kl 12-13 –Lunchpaus

§ Dag 1 – från Kl 13:  Besök till utställningar Luleåbiennalen  – På tröskeln till 1:1, , att se konst utifrån metoden de fick under förmiddagen

§ Dag 2 –  Kl 10-12  Workshop för att skapa sitt eget koncept

Kursledare: Ana María Bermeo, Konstfrämjandet Skåne

Övriga information

Pris: 200kr. Antalet platser är begränsat till 25 personer. För att registrera dig, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: lotta@havremagasinet.se.

Vi bjuder på kaffe, fika och lunch finns att köpa på Café Pampas. (speciell rabatt i Café Pampas för deltagare under kursen)

Medarrangör Konstfrämjandet Skåne