Frihetsförmedlingen

Nätverksträff i Boden

12 november 2022
kl 14.00 – 20.00 Middag kl: 18.00

Havremagasinet länskonsthall Boden, Norrbottensväg, 18. Boden

 

KUBN Kultur för Unga och Barn i Norrbotten  och Havremagasinet Välkomnar härmed dig på nätverksträff i Boden! Detta blir KUBNs allra första fysiska träff för våra medlemmar och andra intresserade. 

Vi kommer att bjuda på ett intressant program denna lördagen och ser fram emot att möta er alla och lära känna er. Genom nätverksträffen önskar KUBN och Havremagasinet att fräjma nätverksbyggning mellan personer, instutitioner, organisationer som är intresserade i pedagogik eller förmedling av kultur. Träffen välkomnar alla; dansare, konstnärer, slöjdare, konsthantverkare, curators, pedagoger m.m som känner ett intresse för ämnet. 

Under detta möte på Havremagasinet kommer vi att träffas, prata, inspirera och stötta varandra. Frihetsförmedlingen kommer att hålla en workshop för alla deltagare, Francis Christeller kommer att presentera CROWD-project och Karin Erixon kommer att presentera KUBN -och självklart bjuder på god mat!

För dem som behöver det kommer (resekostnader, boendekostnader) att täckas av nätverket. 
Du får ersättning for din resa mot kvitto, scanna eller foto kvitton och maila till: contactkarinerixon@gmail.com.
(märk email: ”kvitto-nätverk”) 
Uppge i formuläret om du behöver boende för en eller två nätter (beroende på hur din resa ser ut). 

 

Frågor? Du kan gärna skicka ett e-postmeddelande till Karin Erixon

 

PROGRAM:

 

kl. 14.00 – 15.00 Välkommen kaffe
Presentation av programmet och dagen
KUBN presenterar initiativ för träffen
Deltagare presenterar sig
kl. 15.00 – 16.30 Frihetsförmedlingen Workshop: Tillsammans kan vi sluta!
kl. 16.30-16.45 Paus
kl. 16.45 – 17.30 Presentation av CROWD
kl. 17.30 Presentation av KUBN, Karin Erixon
Dialog med deltagare
kl. 18.00  Middag
kl 19.00 Konstnär och DJ: FADLABI kommer att spela music from the wrong side of global economy
kl. 20.00 Avslutning

 

Frihetsförmedlingen Workshop: Tillsammans kan vi sluta!

Frihetsförmedlingen bjuder in till workshopen “Tillsammans kan vi sluta!”, en handfast vägledning i konsten att sluta under ledning av förmedlingens nystartade enhet för slutförvaltning. 

 Vår tids krav att hela tiden starta nytt, accelerera, konsumera och på olika sätt öka tillväxt och hastighet håller på att skapa en klimatkollaps. Samtidigt hindrar det samhället från att utvecklas i riktning mot större omsorg, empati och eftertänksamhet. 

Att lära sig sluta är därför nödvändigt. Tillsammans behöver vi vänja oss av med konstant sysselsättning, aktivitet och konsumtion. 

I workshopen följer vi en noggrant strukturerad och lekfull metod där vi i grupp diskuterar sätt att sluta med allt från småskaliga vardagsvanor till institutionaliserade beteendemönster.  Workshopen är ca 90 minuter lång.

 

Om deltagareN:

 

FRIHETSFÖRMEDLINGEN, Lars Noväng och John Huntington (Sverige)

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk med uppdrag att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism.

Frihetsförmedlingens viktigaste ansvar är att minimera och helst förhindra meningslös sysselsättning, samt att motverka det generella kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Förmedlingens övergripande målsättningar är att ge befolkningen stöd och struktur för frigörelse, att successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och att inspirera till ett mänskligare samhällsbygge. Frihetsförmedlingen initierades 2014 av konstnärerna Lars Noväng och John Huntington, vilka sedan starten gemensamt leder och utvecklar verksamheten.

Länk till websida

 

CROWD, Francis Christeller (England) 

CROWD, international dance exchange, är ett samarbetsnätverk av dansorganisationer som tillsammans arbetar med att  stödja danskreatörer som engagerar sig i samhällen som en del av deras praktik.

Genom att vara värd för residenser och öppna upp utrymme för diskussion och kunskapsutveckling, syftar programmet till att stödja dansartister med en etablerad praktik inom samhällsengagerat dans skapande för att bygga sitt professionella nätverk, utbyta erfarenheter med andra inom området och utveckla sin praktik.

Länk till websida

 

KUBN, Kultur för Unga och Barn i Norrbotten – Karin Erixon, projektledare

KUBN är en organisation och plattform vars funktion är att samla kulturpedagoger/ dansare, konstnärer, slöjdare och konsthantverkare som arbetar med barn och unga i Norrbotten. Plattformen är ett nätverk för kunskap, samarbeten och för att skapa uppdrag till våra medlemmar.

KUBN önskar att  hjälpa medlemmar att komma i kontakt med andra uppdragsgivare. Institutioner, organisationer, kommuner och skolor. Intresserade kan därför kontakta KUBN för att enkelt få en översikt om pedagoger/kulturskapare som arbetar inom områdena dans, konst, slöjd och konsthantverk i Norrbotten. KUBN fungerar också som arbetsgivare till organisationens egna kulturprojekt som vi själva arrangerar.

Vårt mål är att alla barn och unga som växer upp i Norrbotten ska ha tillgång -och möjlighet att uppleva konst och kultur i den ort de bor. Genom konst och kultur önskar vi att  skapar trygga sociala rum och sammanhållning mellan barn och unga som medverkar i de pedagogiska projekten som KUBN gör. 

Genom KUBNs egna projekt önskar vi att skapa dialog mellan deltagare och lokalsamhällen. Vi är speciellt intresserade i samarbeten som kan länka olika konstformer, kulturer, generationer och språk.  Vi är också intresserade i projekt som kopplar platser närmare varandra, som kan förena Norrbotten som annars är ett brett geografiskt område.

Länk till websida

 

Nätverksträff är en del av ZOOM – ett konstpedagogiskt projekt i Norrbotten, som drivs av Havremagasinet Länskonsthall Boden och organiserades med stöd av Region Norrbotten och Kulturrådet.

Region Norrbotens Logotyp