efter valet 2022

En analys med simon matti

6 oktober 2022, kl. 16

Simon Matti är professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet samt seniorforskare vi Centrum för studier av kollektivt handlande, Göteborgs universitet. Under 2022-23 är Simon gästprofessor vid Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för fysisk resursteori. Simons forskning handlar framförallt om politiskt beteende och politisk opinion, bland annat med stöd av de årliga SOM-undersökningarna där han leder en av insamlingsmodulerna.

Föreläsningen kommer att presentera och analysera resultatet i riksdags-, region- och kommunvalen 2022, med ett särskilt fokus på hur Norrbotten och Boden röstade. Vad skiljer sig från föregående val? Vilka partier vinner och förlorar röster? Sticker Norrbotten ut i jämförelse med övriga Sverige? Föreläsningen kommer också att diskutera hur valutgången påverkar regeringsbildningen och vad vi kan förvänta oss för förändringar i kulturpolitiken som ett resultat av detta.