Gestaltad livsmiljö

 Konstens roll när vi bygger det hållbara
samhället, med Åsa MÅrtensson

TORSDAG 24 Mars kl. 18.00

Sveriges regering presenterade våren 2018 en samlad politik som fick namnet gestaltad livsmiljö. Arkitektur, konst, form och design ska få en större betydelse när vi bygger och omvandlar våra samhällen. Vad betyder det?

Åsa Mårtensson var projektansvarig för regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst som Statens konstråd drev inom ramen för gestaltad livsmiljö 2018 – 2020. Åsa har en bakgrund inom kommunal förvaltning där hon arbetat med konst och offentlighet i många år. Idag driver hon företaget Art and Public Environment som arbetar med konstens roll i samhällsutveckling.

Evenemanget är ett initiativ av Sveriges Konstföreningar, Norrbotten med stöd från Sparbanken Nord, Region Norrbotten och Havremagasinet Länskonsthall Boden.

Café Pampas kommer att vara öppet under evenemanget med försäljning av soppa och fika.