Foto: Katarina Pirak Sikku

Det mätbara och det omätbara

– Med anledning av Katarina Pirak Sikkus
utställning ”Bortåt himlens rand”

Följ med på en eftermiddag med föreläsningar om fotografins roll i kolonialismen, konst och forskning, poesiuppläsning och ett samtal med konstnären Katarina Pirak Sikku om hennes forskningsbaserade konstnärliga praktik och hennes utställning Dollet Allmiravdii-Bortåt himlens rand, som visas nu på Havremagasinet fram till den 14 maj.

Lördag 22 april
Klockan 13:00-15:30

Program för dagen

  • Johan Sandström om det fotoalbum som ligger till grund till dokumentärfilm ”Uppfostrad bärare”.
  • Jan-Erik Lundström föreläsning om Fotografins roll i kolonialismen.
  • Linnea Axelsson läser dikter ur sin bok Ædnan.
  • Konstnärssamtal med Katarina Pirak Sikku om hennes forskning om rasbiologi och hennes konstnärlig praktik med Jan-Erik Lundström
  • Avslutande reflektioner från dagen

om tankar på lördagar

Vi kommer i slutet av varje utställningsperiod ha något vi valt att kalla Tankar på lördagar. Till dessa evenemang bjuder vi in intressanta gäster som delar med sig av något som berör utställningarnas tema. Den 22 april är det första av dessa evenemang vi kommer att arrangera under 2023.