eftermiddags-
seminarie

Följ med på en eftermiddag med föreläsningar om fotografins roll i kolonialismen, konst och forskning, poesiuppläsning och ett samtal med konstnären Katarina Pirak Sikku om hennes forskningsbaserade konstnärliga praktik och hennes nyligen utgivna bok Arvstrådarna.

om eftermiddagsseminarier

Vi kommer i slutet av varje utställningsperiod ha något vi valt att kalla Eftermiddagsseminarie. Till dessa evenemang bjuder vi in intressanta gäster som delar med sig av något som berör utställningarnas tema. Den 22 april är den första av dessa eftermiddagar vi kommer att arrangera under 2023.