kurs i flytande tusch

6 april och 13 april
17.00 – 20.00

 

En kurs för dig från 20 år och uppåt.

Under dessa två tillfällen kommer vi att arbeta med flytande tusch. Detta med utgångs-
punkt i temat Natur i symbios. Vi kommer att gå in i hur vi jobbar med att se detaljer:
I världen, i naturen och i oss själva. 

För mer information och anmälan, kontakta Atorina på atorina@havremagasinet.se

Varje kurstillfälle kostar 50 kronor/person.