Skördefest & Miljödagar

25-27 augusti

Det är tredje gången som Havremagasinet deltar i Skördefest och miljödagar. I år har vi bjudit in konstnären Pilar de Burgos som kommer att skapa en installation samt hålla i en workshop där fokus ligger på återbruk.

Pilar de Burgos (1971, Mexiko City) Bor och verkar i Sverige och Mexiko.

Skulptur och installation är ett uttryck för Pilar de Burgos konstnärliga vision, där hon kombinerar olika material såsom textil, trä, keramik, metall med mera. Pilar skapar storskaliga reproduktioner av former, vars delar sammanflätas för att bilda en helhet. Genom dessa verk uttrycker hon det mikro- och makrokosmos som omger oss och förmedlar en känsla av att det lilla existerar i det stora.

Hennes tema är djupt förankrat i känslor och mänskliga beteenden, samt de psykologiska relationerna mellan individer och deras omgivningar. Pilar ifrågasätter våra relationer på både fysisk, mental och andlig nivå – inom oss själva, mellan människor i vår omgivning och i universum. Hon utmanar oss, med sin unika röst, att reflektera över och förstå dessa fundamentala och universella teman. Genom sina konstverk utforskar hon dessa komplexa och fascinerande aspekter av det mänskliga tillståndet.

Skördefest & Miljödagar är en av regionens största mötes- och marknadsplatser för bland annat livsmedelsproduktion, hantverkare, miljöföretag, hälsoföretag och kulturarbetare med fokus på det lokalproducerade.