sportlovsworkshop

Är du mellan 14 och 19 år? Gillar du att skapa? Låter screentryck som något spännande som du skulle vilja lära dig? Gillar du att samtala och har en nyfikenhet om allt vad konst är och kan vara?

Under sportlovet erbjuder Havremagasinet – En av Sveriges största konsthallar – en unik möjlighet för dig att delta i en fyra dagar lång workshop. I denna workshop får du lära dig trycktekniken screentryck, men kommer också att få en inblick i hur det är att arbeta som konstnär! Vad är konst? Gör konst skillnad? Vad innebär skapande för mig?

I workshopen får du dels lära sig hur man jobbar med screentryck, och kommer även att få skapa en egen symbol. Sedan kommer du att samareta med andra deltagare och tillsammans får ni möjlighet att skapa ett större kollektivt konstverk, där alla symboler ni skapat sätts samman till ett mönster. Allt detta görs tillsammans med konstnären och konstpedagogen Atorina Adam. Detta verk kommer sedan att ställas ut på Havremagasinet!

Genom konsten får din röst höras! Din berättelse är viktig!

Tema: Plats
Temat för det vi skapar tillsammans på workshopen är plats. Vad betyder plats för dig? Är en plats där vi bor, där vi vuxit upp eller något i vårt inre? Vilka tankar kan en plats väcka i dig?

Vi har olika symboler och bilder och berättelser som kan definiera platser, men vad händer när flera platser möts?

Genom samtal och kreativitet kan vi, med våra olika röster och erfarenheter, mötas och skapa en gemenskap!

Max 15 platser! Anmäl dig nu!
Anmäl dig antingen via mail till atorina@havremagasinet.se
Eller via telefon på 0921 930 41