Träff #05

25 November 2022 – kl. 11.30-13.00

 

  • KUBN, Kultur för Unga och Barn i Norrbotten Karin Erixon, projektledare (Sverige) – 35 min
  • Fokus Norrbotten, korta presentationer från projekt i Norrbotten  och sammanfattning av tidigare föreläsningar 
  • Dialog: hur vi kan utveckla pedagogik i Norrbotten. 

 

om deltagare

 

KUBN, Kultur för Unga och Barn i Norrbotten – Karin Erixon, projektledare

KUBN är en organisation och plattform vars funktion är att samla kulturpedagoger/ dansare, konstnärer, slöjdare och konsthantverkare som arbetar med barn och unga i Norrbotten. Plattformen är ett nätverk för kunskap, samarbeten och för att skapa uppdrag till våra medlemmar.

KUBN önskar att  hjälpa medlemmar att komma i kontakt med andra uppdragsgivare. Institutioner, organisationer, kommuner och skolor. Intresserade kan därför kontakta KUBN för att enkelt få en översikt om pedagoger/kulturskapare som arbetar inom områdena dans, konst, slöjd och konsthantverk i Norrbotten. KUBN fungerar också som arbetsgivare till organisationens egna kulturprojekt som vi själva arrangerar.

Vårt mål är att alla barn och unga som växer upp i Norrbotten ska ha tillgång -och möjlighet att uppleva konst och kultur i den ort de bor. Genom konst och kultur önskar vi att  skapar trygga sociala rum och sammanhållning mellan barn och unga som medverkar i de pedagogiska projekten som KUBN gör. 

Genom KUBNs egna projekt önskar vi att skapa dialog mellan deltagare och lokalsamhällen. Vi är speciellt intresserade i samarbeten som kan länka olika konstformer, kulturer, generationer och språk.  Vi är också intresserade i projekt som kopplar platser närmare varandra, som kan förena Norrbotten som annars är ett brett geografiskt område.

www.kubnorrbotten.se

 

 

Video: