Vägen till ett mer jämställt samhälle startar i skolan

med Kristina Nilsen och Susanne Pettersson

TORSDAG 31 Mars kl. 18.00

Kristina Nilsen och Susanne Pettersson är gymnasielärare på Strömbackaskolan i Piteå. Båda undervisar elever på skolans yrkesprogram, Bygg- El- och VVS-programmet. Hösten 2021 fick de dela på Norrbottens jämställdhetspris med motiveringen:

”Genom systematiskt och medvetet jämställdhetsarbete har 2021 pristagare ambitionen att förändra, utveckla och förbättra en mansdominerad bransch, där förlegade fördomar och stereotyper allt för länge varit rådande och grundmurade byggstenar.

I ständig dialog med branschrepresentanter, genom att aktivt lyfta stereotyper om kvinnligt eller manligt och genom att skapa trygghet för kunskapstörstande tjejer vill lärarna Susanne Pettersson och Kristina Nilsen bredda och möjliggöra utbildning, livskunskap och trivsel för tjejer såväl som killar på Strömbackaskolans bygg-, el och VVS-program i Piteå. Ett medvetet arbete som anlägger och bygger god grund för ett jämställt och attraktivt Norrbotten för alla.”

Evenemanget är ett initiativ Havremagasinet Länskonsthall Boden.

Café Pampas kommer att vara öppet under evenemanget med försäljning av fika.